Πεδία "Αντικείμενα"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πεδίο ’Αντικείμενα’ περιλαμβάνει τον αριθμό αντικειμένων που έχουν επισυναφθεί σε μια εργασία ή που σχετίζονται με έναν πόρο.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πεδίων αντικειμένων.

Τύπος δεδομένων    Αριθμός

Αντικείμενα (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Project Καταμετρά τον αριθμό των αντικειμένων που είναι συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα σε μια εργασία. Ωστόσο, αντικείμενα στο πλαίσιο σημειώσεις στη φόρμα εργασίας δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον υπολογισμό.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Αντικείμενα" σε ένα φύλλο εργασίας όταν θέλετε να δείτε τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν επισυναφθεί σε μια εργασία.

Παράδειγμα    Έχετε δημιουργήσει ένα γράφημα με το Excel και το έχετε επισυνάψει σε μια εργασία σύνοψης. Μπορείτε να δείτε το αντικείμενο στη "Φόρμα πόρων". Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Αντικείμενα" για να επισημάνετε τις εργασίες που έχουν αντικείμενα και το πλήθος τους.

Παρατηρήσεις    Ένα αντικείμενο αποτελείται από οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε αντιγράψει από άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι συνδεδεμένο ή ενσωματωμένο στο Project. Μπορείτε να δείτε αντικείμενα στο πλαίσιο Αντικείμενα ή Σημειώσεις και να τα προσθέσετε στη "Φόρμα εργασίας".

Αντικείμενα (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Project κάνει καταμέτρηση του αριθμού των αντικειμένων που είναι συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα σε έναν πόρο. Ωστόσο, τα αντικείμενα που υπάρχουν στο πλαίσιο Σημειώσεις στη "Φόρμα πόρων" δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τη μέτρηση.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Αντικείμενα" σε ένα φύλλο πόρου όταν θέλετε να δείτε τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν επισυναφθεί σε έναν πόρο.

Παράδειγμα    Έχετε δημιουργήσει ένα γράφημα με το Excel και το έχετε επισυνάψει σε έναν πόρο. Μπορείτε να δείτε το αντικείμενο στη "Φόρμα πόρων". Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Αντικείμενα" για να επισημάνετε τους πόρους που έχουν αντικείμενα και το πλήθος τους.

Παρατηρήσεις    Ένα αντικείμενο αποτελείται από οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε αντιγράψει από άλλο πρόγραμμα το οποίο είναι συνδεδεμένο ή ενσωματωμένο στο Project. Μπορείτε να δείτε αντικείμενα στο πλαίσιο Αντικείμενα ή Σημειώσεις τα οποία μπορείτε να προσθέσετε στη "Φόρμα πόρων".

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×