Ο Οδηγός εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων στο Business Contact Manager: Επιλογή δεδομένων για εισαγωγή

Όταν εισαγάγετε επαγγελματικά δεδομένα που βρίσκονται σε διαφορετική μορφή από αυτή των εγγραφών στο Business Contact Manager for Outlook (όπως ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα ή ένα βιβλίο εργασίας Excel), θα πρέπει να επιλέξετε ποια δεδομένα θέλετε να εισαχθούν.

Εισαγωγή δεδομένων     Επιλέξτε το αρχείο δεδομένων που θέλετε να εισαγάγετε.

Επιλέξτε τον προορισμό     Επιλέξτε τη θέση για την αποθήκευση των επαγγελματικών δεδομένων στο Business Contact Manager for Outlook. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε πληροφορίες επαφής σε υπάρχοντα λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή.

Αντιστοίχιση πεδίων     Για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα εισάγονται στα κατάλληλα πεδία στις εγγραφές του Business Contact Manager for Outlook, κάντε κλικ στην Αντιστοίχιση, που ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αντιστοίχιση πεδίων. Αφότου καθορίσετε τον τρόπο που θέλετε τα ονόματα πεδίων στο εισαγόμενο αρχείο να αντιστοιχίζονται στα ονόματα πεδίων στη βάση δεδομένων του Business Contact Manager, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Επόμενο.

Κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή για να καταργήσετε όλα τα πλαίσια ελέγχου στη λίστα Εισαγωγή δεδομένων.

Σημείωση: Η σελίδα αυτή αποτελεί τμήμα του Οδηγού εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων στο Business Contact Manager for Outlook. Για πρόσβαση σε αυτόν τον οδηγό, στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Business Contact Manager for Outlook.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×