Ομάδες διανομής

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Ομάδες διανομής" για να δημιουργήσετε, να συμμετάσχετε ή να αποχωρήσετε από ομάδες διανομής που βρίσκονται στο βιβλίο διευθύνσεων της εταιρείας σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες διανομής που θα εμφανίζονται στο βιβλίο διευθύνσεων της εταιρείας σας.

Σημείωση: Αυτές οι δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς ή μπορεί να είναι εν μέρει μόνο διαθέσιμες.

Σε αυτό το άρθρο

Συμμετοχή ή αποχώρηση από ομάδα διανομής

Δημιουργία και διαχείριση ομάδων διανομής

Έλεγχος των μελών με δυνατότητα αποστολής σε μια ομάδα

Ρύθμιση εποπτευόμενης ομάδας διανομής

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Συμμετοχή ή αποχώρηση από ομάδα διανομής

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα συμμετοχής ή αποχώρησης από μια ομάδα διανομής για να δείτε και να διαχειριστείτε τις ομάδες διανομής στις οποίες είστε μέλος.

Για τη συμμετοχή σε μια ομάδα διανομής:

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Επιλογές > Ομάδες > Ομάδες διανομής που ανήκω.

 2. Επιλέξτε Συμμετοχή Συμμετοχή σε ομάδα διανομής .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να συμμετάσχετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια ομάδα πληκτρολογώντας ολόκληρο ή μέρος του ονόματός της στο παράθυρο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το εικονίδιο αναζήτησης αναζήτηση . Για να διαγράψετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε Απαλοιφή απόρριψη .

 4. Επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να συμμετάσχετε.

 5. Επιλέξτε Συμμετοχή Συμμετοχή σε ομάδα διανομής .

Για να αποχωρήσετε από μια ομάδα διανομής:

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Επιλογές > Ομάδες > Ομάδες διανομής που ανήκω.

 2. Επιλέξτε την ομάδα διανομής από την οποία θέλετε να αποχωρήσετε.

 3. Επιλέξτε Αποχώρηση Αποχώρηση από την ομάδα διανομής .

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία και διαχείριση ομάδων διανομής

Η επιλογή Δημιουργία και διαχείριση ομάδων διανομής εμφανίζει τις ομάδες διανομής στις οποίες εμφανίζεστε ως κάτοχος. Χρησιμοποιήστε την για να δημιουργήσετε νέες ομάδες και να διαχειριστείτε τις υπάρχουσες ομάδες που έχετε στην κατοχή σας.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα:

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Επιλογές > Ομάδες > Ομάδες διανομής που κατέχω.

 2. Επιλέξτε Δημιουργία νέα .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, προσθέστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία της ομάδας διανομής.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Για να επεξεργαστείτε μια ομάδα ή να εξετάσετε πληροφορίες για μια ομάδα:

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Επιλογές > Ομάδες > Ομάδες διανομής που κατέχω.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια ομάδα πληκτρολογώντας ολόκληρο ή μέρος του ονόματός της στο παράθυρο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το εικονίδιο αναζήτησης αναζήτηση . Για να διαγράψετε τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε Απαλοιφή απόρριψη .

 3. Επιλέξτε Επεξεργασία επεξεργασία .

 4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 5. Επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας ή Άκυρο για να κλείσετε το παράθυρο χωρίς αποθήκευση.

Για να διαγράψετε μια ομάδα που έχετε στην κατοχή σας, εντοπίστε την στη λίστα και επιλέξτε Διαγραφή διαγραφή .

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος των μελών με δυνατότητα αποστολής σε μια ομάδα

Αφού δημιουργήσετε μια ομάδα, μπορείτε να την επεξεργαστείτε για να ελέγχετε τα άτομα που μπορούν να στείλουν μηνύματα σε αυτήν. Από προεπιλογή, μόνο τα άτομα που ανήκουν στην εταιρεία σας μπορούν να στείλουν μηνύματα σε ομάδες διανομής στο βιβλίο διευθύνσεων της εταιρείας.

Για να προσδιορίσετε ποιος μπορεί να στείλει μηνύματα στην ομάδα σας:

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Επιλογές > Ομάδες > Ομάδες διανομής που κατέχω.

 2. Επιλέξτε την ομάδα διανομής για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

 3. Επιλέξτε Επεξεργασία επεξεργασία .

 4. Επιλέξτε Διαχείριση παράδοσης.

 5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις διαχείρισης της παράδοσης.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας ή Άκυρο για να κλείσετε το παράθυρο χωρίς αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση εποπτευόμενης ομάδας διανομής

Τα μηνύματα που αποστέλλονται σε μια εποπτευόμενη ομάδα διανομής μπορούν να εξεταστούν από έναν επόπτη ομάδας πριν την αποστολή τους σε όλα τα μέλη της ομάδας. Εάν έχετε στην κατοχή σας μια ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε κανόνες επόπτευσης για αυτήν.

Για να ρυθμίσετε μια εποπτευόμενη ομάδα διανομής:

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Επιλογές > Ομάδες > Ομάδες διανομής που κατέχω.

 2. Επιλέξτε την ομάδα διανομής που θέλετε να ορίσετε ως εποπτευόμενη.

 3. Επιλέξτε Επεξεργασία επεξεργασία .

 4. Επιλέξτε Έγκριση μηνυμάτων.

 5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις έγκρισης μηνυμάτων που θέλετε και προσθέστε επόπτες ομάδας.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας ή Άκυρο για να κλείσετε το παράθυρο χωρίς αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Εάν είστε μέλος σε πολλές ομάδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης στην περιοχή Ομάδες διανομής που ανήκω για να εντοπίσετε μια συγκεκριμένη ομάδα στην οποία είστε μέλος. Για να διαγράψετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης, επιλέξτε Απαλοιφή απόρριψη στο πλαίσιο αναζήτησης.

 • Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με μια ομάδα, επιλέξτε την από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λεπτομέρειες επεξεργασία .

 • Μπορείτε, επίσης, να συμμετάσχετε ή να αποχωρήσετε από μια ομάδα, επιλέγοντας Συμμετοχή ή Αποχώρηση στο κάτω μέρος της σελίδας λεπτομερειών μιας ομάδας διανομής.

 • Ορισμένες ομάδες είναι κλειστές και θα απορρίψουν αυτόματα το αίτημα συμμετοχής σε αυτές. Για να συμμετάσχετε σε αυτές τις ομάδες, επικοινωνήστε με τον κάτοχο της λίστας.

 • Οι ομάδες μπορούν να ρυθμιστούν έτσι, ώστε μόνο ο κάτοχος της λίστας να μπορεί να καταργεί μέλη. Εάν ζητήσετε να καταργηθείτε από μία από αυτές τις λίστες, το αίτημά σας θα απορριφθεί. Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κάτοχο της λίστας για να καταργηθείτε από αυτές τις λίστες.

 • Εάν έχετε στην κατοχή σας πολλές ομάδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο αναζήτησης στην περιοχή Ομάδες διανομής που κατέχω για να εντοπίσετε μια συγκεκριμένη ομάδα. Για να διαγράψετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης, επιλέξτε Απαλοιφή απόρριψη στο πλαίσιο αναζήτησης.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα;

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×