ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MICROSOFT

MICROSOFT OFFICE VIEWER 2007

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ της Microsoft Corporation (ή ανάλογα με τη χώρα σας, μεταξύ κάποιας θυγατρικής της) και εσάς. Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε. Ισχύουν για το παραπάνω λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει τα μέσα στα οποία το λάβατε εάν διατίθενται. Οι όροι ισχύουν επίσης για

 • ενημερωμένες εκδόσεις,

 • συμπληρώματα,

 • υπηρεσίες βασισμένες στο Internet και

 • υπηρεσίες υποστήριξης

της Microsoft για αυτό το λογισμικό, εκτός και εάν συνοδεύονται από άλλους όρους. Σε αυτή την περίπτωση, θα ισχύουν οι άλλοι όροι.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Εάν τηρείτε αυτούς τους όρους άδειας χρήσης, έχετε τα δικαιώματα παρακάτω.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.    

  1. Γενικά.    Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε όσα αντίγραφα του λογισμικού θέλετε στις συσκευές σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο για την προβολή και την εκτύπωση αρχείων που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Microsoft Office. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού για κανέναν άλλο σκοπό.

  2. Διανομή.    Μπορείτε να αντιγράψετε και να διανείμετε το λογισμικό, με τις εξής προϋποθέσεις:

   • κάθε αντίγραφο είναι πλήρες και χωρίς τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης της παρούσας συμφωνίας για αποδοχή από τον κάθε χρήστη, και

   • θα αποζημιώσετε, θα υποστηρίξετε και δεν θα καταστήσετε υπεύθυνη τη Microsoft, τις θυγατρικές και τους συνεργάτες της έναντι αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που σχετίζονται με τη διανομή του λογισμικού από εσάς.

    Δεν επιτρέπεται:

   • να διανείμετε το λογισμικό με λογισμικό που δεν είναι της Microsoft και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό για να βελτιώσει τις λειτουργίες του,

   • να τροποποιήσετε οποιαδήποτε προειδοποίηση για πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας στο λογισμικό,

   • να χρησιμοποιήσετε την επωνυμία, το λογότυπο ή τα εμπορικά σήματα της Microsoft, των θυγατρικών ή των συνεργατών της για την εμπορική διάθεση των δικών σας προϊόντων ή υπηρεσιών,

   • να διανείμετε το λογισμικό με κακόβουλο, παραπλανητικό ή παράνομο λογισμικό, ή

   • να τροποποιήσετε ή να διανείμετε το λογισμικό έτσι ώστε μέρος αυτού να υπόκειται στους όρους Εξαιρετέας Άδειας Χρήσης. Εξαιρετέα Άδεια Χρήσης είναι εκείνη που απαιτεί ως προϋπόθεση για τη χρήση, την τροποποίηση ή τη διανομή, την

    • αποκάλυψη ή διανομή του κώδικα σε μορφή πηγαίου κώδικα, ή

    • δικαίωμα τροποποίησης από άλλους.

 2. ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.    Το λογισμικό παραχωρείται με άδεια χρήσης, δεν πωλείται. Αυτή η σύμβαση σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση του λογισμικού. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους τεχνικούς περιορισμούς στο λογισμικό που σας επιτρέπει μόνο να το χρησιμοποιείτε με ορισμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται

  1. η παράκαμψη των τεχνικών περιορισμών στο λογισμικό,

  2. η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό,

  3. η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού απ' ό,τι ορίζεται σε αυτή τη συμφωνία ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό,

  4. η δημοσίευση του λογισμικού σε άλλους με σκοπό την αντιγραφή του,

  5. η ενοικίαση, η μίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού, ή

  6. η χρήση του λογισμικού για εμπορικές υπηρεσίες φιλοξενίας λογισμικού.

 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.    Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για την επανεγκατάσταση του λογισμικού.

 4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.    Όποιος διαθέτει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή ή στο εσωτερικό σας δίκτυο, μπορεί να αντιγράφει και να χρησιμοποιεί την τεκμηρίωση για εσωτερικούς σκοπούς αναφοράς.

 5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.    Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού και να το εγκαταστήσετε σε άλλη συσκευή προς χρήση σας. Δεν μπορείτε να το κάνετε με σκοπό την κοινή χρήση αυτής της άδειας χρήσης μεταξύ συσκευών.

 6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.    Το λογισμικό υπόκειται στους νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών των Η.Π.Α. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμού, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/exporting (Στα Αγγλικά).

 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.    Επειδή το λογισμικό διατίθεται "ως έχει", δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης για αυτό.

 8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.    Η παρούσα σύμβαση και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούν τη συνολική σύμβαση για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

 9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.    

  1. Ηνωμένες Πολιτείες.    Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσιγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου διαμένετε, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας.

  2. Χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.    Εάν αποκτήσατε αυτό το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της χώρας.

 10. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ.    Η παρούσα σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα ανάλογα με το φορέα από τον οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση δεν αλλάζει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας, εάν η νομοθεσία της χώρας σας δεν το επιτρέπει.

 11. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.     ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. Η MICROSOFT ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MICROSOFT ΕΞΑΙΡΕΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

 12. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.    ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΟΝΟ ΕΩΣ 5,00 ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ.

  Ο περιορισμός αυτός ισχύει για

  1. τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων κατασκευαστών στο Internet ή προγράμματα τρίτων κατασκευαστών και

  2. αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

   Το παραπάνω ισχύει ακόμη και εάν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για την πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς διότι στη χώρα σας ενδέχεται να μην επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός αποθετικών ζημιών, θετικών ή άλλων ζημιών.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×