Μορφές αρχείου που υποστηρίζονται στο PowerPoint 2007

Με το Microsoft Office PowerPoint 2007 μπορείτε να αποθηκεύσετε μια παρουσίαση σε οποιονδήποτε από τους τύπους αρχείων που αναγράφονται παρακάτω.

Σημαντικό  Το Microsoft Office PowerPoint 2007 δεν υποστηρίζει την αποθήκευση στην έκδοση PowerPoint 95 ή προηγούμενες μορφές αρχείων.

Αποθήκευση ως τύπο αρχείου

Επέκταση

Χρησιμοποιείται για να αποθηκεύσετε

Παρουσίαση PowerPoint

.pptx

Μια παρουσίαση του Office PowerPoint 2007, που, από προεπιλογή, είναι μια μορφή αρχείου που βασίζεται σε XML.

Παρουσίαση PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.pptm

Μια παρουσίαση που περιέχει κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Παρουσίαση PowerPoint 97-2003

.ppt

Μια παρουσίαση που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως και το Office PowerPoint 2003.

Μορφή εγγράφου PDF

.pdf

Δημοσίευση ως PDF ή XPS: Μια μορφή ηλεκτρονικού αρχείου με βάση PostScript, που εξελίχθηκε από την Adobe Systems και διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση του αρχείου.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση ενός πρόσθετου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων όπως είναι τα PDF ή XPS.

Μορφή εγγράφου XPS

.xps

Δημοσίευση ως PDF ή XPS: Μια νέα μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου της Microsoft για την ανταλλαγή εγγράφων στην τελική μορφή τους.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως αρχείο PDF ή XPS από ένα πρόγραμμα 2007 Microsoft Office system μόνο μετά την εγκατάσταση ενός πρόσθετου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση υποστήριξης για άλλες μορφές αρχείων όπως είναι τα PDF ή XPS.

Πρότυπα σχεδίασης του PowerPoint

.potx

Μια παρουσίαση ως πρότυπο, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μορφοποίηση μελλοντικών παρουσιάσεων.

Πρότυπα σχεδίασης PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.potm

Ένα πρότυπο που περιέχει προεγκεκριμένες μακροεντολές, τις οποίες μπορείτε να προσθέσετε σε ένα πρότυπο και να χρησιμοποιήσετε σε μια παρουσίαση.

Πρότυπο σχεδίασης PowerPoint 97-2003

.pot

Ένα πρότυπο που μπορείτε να ανοίξετε στο Office PowerPoint 2003.

Θέμα του Office

.thmx

Ένα φύλλο στυλ που περιέχει ρυθμίσεις για θεματικό χρώμα, θεματική γραμματοσειρά και θεματικό εφέ.

Προβολή του PowerPoint

.pps; .ppsx

Μια παρουσίαση που ανοίγει πάντα σε προβολή Παρουσίασης και όχι σε Κανονική προβολή.

Προβολή PowerPoint με δυνατότητα μακροεντολών

.ppsm

Μια προβολή διαφανειών που περιλαμβάνει προεγκεκριμένες μακροεντολές, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε μέσα από μια προβολή διαφανειών.

Προβολή PowerPoint 97-2003

.ppt

Μια προβολή διαφανειών που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως το Office PowerPoint 2003.

Πρόσθετο του PowerPoint

.ppam

Ένα πρόσθετο που αποθηκεύει προσαρμοσμένες εντολές, κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) και εξειδικευμένες δυνατότητες, όπως πρόσθετα.

Πρόσθετο PowerPoint 97-2003

.ppa

Ένα πρόσθετο που μπορείτε να ανοίξετε στο PowerPoint 97 έως το Office PowerPoint 2003.

Ιστοσελίδα ενός αρχείου

.mht, .mhtml

Μια ιστοσελίδα ως ένα μόνο αρχείο, με το αρχείο .htm και όλα τα αρχεία υποστήριξης, όπως εικόνες, αρχεία ήχου, επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ, δέσμες ενεργειών και πολλά άλλα. Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για την αποστολή μιας παρουσίασης, χρησιμοποιώντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ιστοσελίδα

.htm, .html

Μια ιστοσελίδα ως φάκελος, με το αρχείο .htm και όλα τα αρχεία υποστήριξης, όπως εικόνες, αρχεία ήχου, επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ, δέσμες ενεργειών και πολλά άλλα. Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για τη δημοσίευση σε μια τοποθεσία ή την επεξεργασία με το Microsoft Office FrontPage ή κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας HTML.

GIF (Μορφή ανταλλαγής γραφικών)

.gif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου GIF υποστηρίζει μόνο 256 χρώματα και, επομένως, είναι πιο αποτελεσματική για σαρωμένες εικόνες, όπως απεικονίσεις, παρά για έγχρωμες φωτογραφίες. Η μορφή GIF είναι επίσης κατάλληλη για γραμμικά σχέδια, μαυρόασπρες εικόνες και σύντομο κείμενο ύψους μερικών μόνο ψηφίδων. Η μορφή GIF υποστηρίζει τα εφέ κίνησης και τα διαφανή φόντα.

Μορφή αρχείου JPEG (Joint Photographic Experts Group)

.jpg

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή αρχείου JPEG υποστηρίζει 16 εκατομμύρια χρώματα και είναι κατάλληλη για φωτογραφίες και σύνθετα γραφικά.

Μορφή PNG (Φορητών γραφικών δικτύου)

.png

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή PNG έχει εγκριθεί από το World Wide Web Consortium (W3C) ως πρότυπο για την αντικατάσταση της μορφής GIF. Η μορφή PNG δεν υποστηρίζει κίνηση όπως κάνει η μορφή GIF και ορισμένα παλαιότερα προγράμματα περιήγησης δεν υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη μορφή αρχείου.

TIFF (μορφή Tag Image File Format)

.tif

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Η μορφή TIFF είναι η καλύτερη μορφή αρχείου για την αποθήκευση εικόνων bitmap σε προσωπικούς υπολογιστές. Τα γραφικά TIFF μπορούν να έχουν οποιαδήποτε ανάλυση και να είναι μαυρόασπρα, με αποχρώσεις του γκρι ή έγχρωμα.

Bitmap ανεξάρτητο συσκευής (Device Independent Bitmap)

.bmp

Μια διαφάνεια ως γραφικό για χρήση σε ιστοσελίδες.

Το bitmap είναι μια αναπαράσταση, αποτελούμενη από γραμμές και στήλες κουκκίδων, μιας εικόνας γραφικών στη μνήμη υπολογιστή. Η τιμή κάθε κουκκίδας (είτε είναι συμπληρωμένη είτε όχι) αποθηκεύεται σε ένα ή περισσότερα bit δεδομένων.

Μετα-αρχείο των Windows

.wmf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 16 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 3.x και νεότερες εκδόσεις).

Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο των Windows

.emf

Μια διαφάνεια ως γραφικό 32 bit (για χρήση με τα Microsoft Windows 95 και νεότερες εκδόσεις).

Διάρθρωση/RTF

.rtf

Μια διάρθρωση παρουσίασης ως έγγραφο μόνο κειμένου που εξασφαλίζει μικρότερα μεγέθη αρχείου και την ικανότητα για κοινή χρήση αρχείων χωρίς δυνατότητα μακροεντολών, με άλλους οι οποίοι ενδέχεται να μη διαθέτουν την ίδια έκδοση PowerPoint ή λειτουργικού συστήματος με τη δική σας. Στη συγκεκριμένη μορφή αρχείου δεν αποθηκεύεται το κείμενο που υπάρχει στο παράθυρο σημειώσεων.

Διαφάνεια PowerPoint

.sldx

Ένα αρχείο μιας μεμονωμένης διαφάνειας.

Αρχή της σελίδας

Ισχύει για: PowerPoint 2007Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Ναι Όχι

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

255 χαρακτήρες που απομένουν

Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μην συμπεριλαμβάνετε στοιχεία επικοινωνίας στα σχόλιά σας. Αξιολογήστε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Πόροι υποστήριξης

Αλλαγή γλώσσας