Μετονομασία εικόνων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

 1. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να μετονομάσετε.

  Πώς γίνεται;

  1. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται οι φάκελοι που περιέχουν τις εικόνες που θέλετε να εργαστείτε στο τμήμα παραθύρου Συντομεύσεων εικόνας. Εάν δεν είναι στη λίστα των φακέλων, προσθέστε τους στο τμήμα παραθύρου.

   Πώς γίνεται;

   1. Στο παράθυρο Συντομεύσεις εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη συντόμευσης εικόνας.

   2. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για το.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

    Η νέα συντόμευση εμφανίζεται στη λίστα Συντομεύσεις εικόνων.

  2. Επιλέξτε τους φακέλους που περιέχουν εικόνες με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε.

   Πώς γίνεται;

   Στη λίστα Συντομεύσεις εικόνων κάντε ένα από τα εξής:

   1. Για να εργαστείτε με εικόνες σε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο.

   2. Για να εργαστείτε με εικόνες σε πολλούς φακέλους που βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο, επιλέξτε το φάκελο στην ομάδα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και στη συνέχεια επιλέξτε τον τελευταίο φάκελο στην ομάδα.

   3. Για να εργαστείτε με εικόνες σε πολλούς φακέλους που δεν βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, επιλέξτε ένα φάκελο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κατόπιν επιλέξτε κάθε πρόσθετο φάκελο που θέλετε να εργαστείτε.

    Όταν είναι επιλεγμένοι πολλοί φάκελοι, όλες οι εικόνες των επιλεγμένων φακέλων εμφανίζονται με τη σειρά που είναι ταξινομημένοι στο παράθυρο προεπισκόπησης.

  3. Επιλέξτε τις εικόνες με τις οποίες θέλετε να εργαστείτε.

   Πώς γίνεται;

   Στο παράθυρο προεπισκόπησης, κάντε ένα από τα εξής:

   1. Για να επιλέξετε μια εικόνα, κάντε κλικ στην εικόνα. Στην προβολή μικρογραφίας ή λωρίδας φιλμ, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη Εικόνα κουμπιού ή Προηγούμενη Εικόνα κουμπιού , για να αλλάξετε την επιλογή. Εάν εργάζεστε σε προβολή μεμονωμένης εικόνας, η τρέχουσα εικόνα είναι η προεπιλεγμένη.

   2. Για να επιλέξτε πολλές εικόνες που βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, σε προβολή μικρογραφίας ή φιλμ, επιλέξτε την πρώτη εικόνα της ομάδας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και στη συνέχεια επιλέξτε την τελευταία εικόνα της ομάδας.

   3. Για να επιλέξετε πολλές εικόνες που δεν βρίσκονται δίπλα στην άλλη, σε προβολή μικρογραφίας ή λωρίδας φιλμ, επιλέξτε μία εικόνα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κατόπιν επιλέξτε κάθε επιπλέον εικόνα που θέλετε να εργαστείτε με.

   4. Για να επιλέξετε όλες τις εικόνες, σε προβολή μικρογραφίας ή λωρίδας φιλμ, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων του μενού Επεξεργασία.

 2. Κάντε δεξιό κλικ, για να εμφανιστεί το μενού συντόμευσης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία.

 3. Στο παράθυρο εργασιών Μετονομασίαπαράθυρο εργασιών, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για τις εικόνες σας.

 4. Καθορίστε τι θέλετε να κάνετε με το νέο όνομα:

  Αντικατάσταση του υπάρχοντος ονόματος με το νέο όνομα

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Να αντικαθιστά το υπάρχον όνομα αρχείου.

  Προσθήκη του νέου ονόματος στην αρχή του υπάρχοντος ονόματος αρχείου

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Να προηγείται του υπάρχοντος ονόματος αρχείου.

  Προσθήκη του νέου ονόματος στο τέλος του υπάρχοντος ονόματος αρχείου

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Να ακολουθεί το υπάρχον όνομα αρχείου.

 5. Καθορίστε εάν θέλετε να γίνεται αυτόματη αρίθμηση στο όνομα αρχείου.

  1. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη διαδοχικών αριθμών. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, ορίστε τις υπόλοιπες επιλογές που θέλετε.

Σημείωση: Καθώς κάνετε επιλογές μετονομασίας, τα ονόματα των αρχείων που προκύπτουν εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Μετονομασία στην περιοχή Προεπισκόπηση. Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα εμφανίζονται με τον τρόπο που θέλετε πριν να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×