Μετεγκατάσταση μιας τοποθεσίας

Σημείωση: Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.microsoft.com για τις πιο ενημερωμένες και περιεκτικές πληροφορίες.

Για να μετεγκαταστήσετε μια τοποθεσία από μια θέση σε μια άλλη (για παράδειγμα, από τη θέση http://Fabrikamsites/currentprojects/project1.aspx στη θέση http://Fabrikamsites/oldprojects/project1.aspx), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες εισαγωγής και εξαγωγής του προγράμματος Stsadmin.exe. (Το Stsadmin.exe παρέχει ένα υποσύνολο των API μετεγκατάστασης περιεχομένου που είναι διαθέσιμα από μοντέλο Microsoft Windows Server Code Name "Longhorn" 2007 Object Model.) Όταν χρησιμοποιείτε το αρχείο Stsadmin.exe για να μετεγκαταστήσετε μια τοποθεσία, μπορείτε επίσης να μετεγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις χρηστών και ασφαλείας για την τοποθεσία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Stsadmin.exe για να μετεγκαταστήσετε ολόκληρες τοποθεσίες, αλλά δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τη μετεγκατάσταση περιεχομένου που διαθέτει περισσότερες λεπτομέρειες, όπως είναι συγκεκριμένες λίστες, στοιχεία, χρήστες ή σελίδες προτύπων (για να κάνετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε το Component Object Model).

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×