Μετακίνηση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των μετακίνηση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

Μετακίνηση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

Μετακίνηση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή WordArt που βρίσκεται μέσα σε ένα γράφημα του Excel

Μετακίνηση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Μου εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt δεν μετακινείται εκεί που θέλω

Επισκόπηση των μετακίνηση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

Όταν προσθέτετε εικόνες, σχήματα ή άλλα αντικείμενα στα έγγραφά σας 2007 Microsoft Office system, τους αυτόματα στοίβας σε μεμονωμένα επίπεδα κατά την προσθήκη τους. Δείτε τη σειρά στοίβαξης όταν επικαλύπτονται τα αντικείμενα — το επάνω αντικείμενο καλύπτει ένα τμήμα των αντικειμένων από κάτω.

Αντικείμενα σε στοίβα
Σχήματα σε στοίβα που εμφανίζουν επικάλυψη

Μπορείτε να μετακινήσετε μεμονωμένες εικόνες, σχήματα ή άλλα αντικείμενα ή ομάδες αντικειμένων σε στοίβα. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετακινήσετε αντικείμενα προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέσα σε μια στοίβα ένα επίπεδο κάθε φορά, ή μπορείτε να τις μετακινήσετε στο επάνω ή κάτω μέρος μιας στοίβας με μία κίνηση. Μπορείτε να επικαλύπτονται αντικείμενα όταν σχεδιάζετε, για να δημιουργήσετε διαφορετικά εφέ.

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση μια εικόνα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt, ανατρέξτε στο θέμα Στοίχιση ή τακτοποιήστε μια εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt

Κάντε τα παρακάτω για όλα τα προγράμματα που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εικόνα, σχήματος, πλαίσιο κειμένου ή WordArt που θέλετε να μετακινήσετε. Εάν κάνετε κλικ σε ένα αντικείμενο για να το επιλέξετε και ένα άλλο αντικείμενο είναι επιλεγμένο αντί για αυτό, μπορεί να είναι επειδή το επίπεδο πάνω από το αντικείμενο που με στόχο για στο άλλο αντικείμενο. Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία βρίσκονται σε στοίβα αντικειμένων, ανατρέξτε στην ενότητα Μετακίνηση εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύρετε το αντικείμενο στη νέα θέση.

  • Για να περιορίσετε ένα αντικείμενο, έτσι ώστε να μετακινείται μόνο οριζόντια ή κατακόρυφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε το αντικείμενο.

  • Για να μετακινηθείτε σε μικρά διαστήματα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε ένα πλήκτρο βέλους.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν προσπαθείτε να μετακινήσετε ένα πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt σε μικρά διαστήματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το ίδιο το αντικείμενο κάνοντας κλικ στο περίγραμμά και όχι το κείμενο μέσα στο αντικείμενο. Όταν είναι επιλεγμένο το ίδιο το αντικείμενο, περιβάλλεται από μια γραμμή συμπαγές περίγραμμα. Όταν είναι επιλεγμένο το κείμενο μέσα στο αντικείμενο, διακεκομμένη γραμμή περιγράμματος.

   • Τμηματική, ή Ώθηση, απόσταση είναι ένα 1 pixel αυξάνεται. Τι pixel οθόνης 1 αντιπροσωπεύει σε σχέση με της περιοχής του εγγράφου εξαρτάται από το ποσοστό του ζουμ. Όταν το έγγραφό σας έχει μεγεθυνθεί έως 400%, 1 pixel οθόνης είναι σχετικά μικρό Ώθηση απόσταση στο έγγραφο. Όταν το έγγραφό σας είναι σμίκρυνση με το 25%, 1 pixel οθόνης είναι σχετικά μεγάλο Ώθηση απόσταση στο έγγραφο.

   • Στο Microsoft Office PowerPoint 2007, εάν ένα αντικείμενο δεν μετακινείται στη ακριβώς όπου θέλετε σε μια διαφάνεια, μπορείτε να καταργήσετε την επιλογή Συγκράτηση στο πλέγμα. Αυτή η επιλογή, που βρίσκεται στην αυτόματα στο Office PowerPoint 2007, Στοιχίζει τα αντικείμενα στην πλησιέστερη διασταύρωση γραμμών του το πλέγμα όταν τα μετακινείτε. Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτή την επιλογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το αντικείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Συγκράτηση στο πλέγμα, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση τη Συγκράτηση στο πλέγμα και Συγκράτηση στο αντικείμενο ή να απενεργοποιήσετε επιλογές

   • Εάν δεν μπορείτε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο στο Office PowerPoint 2007, το αντικείμενο μπορεί να έχουν δημιουργηθεί σε το υπόδειγμα διαφανειών. Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο στο υπόδειγμα διαφανειών, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσιάσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών. Στο υπόδειγμα διαφανειών, κάντε κλικ στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη νέα θέση.

   • Εάν δεν μπορείτε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο σε μικρά διαστήματα στο Microsoft Office Excel 2007, το αντικείμενο έχει εισαχθεί μέσα σε ένα αντικείμενο γραφήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση εικόνας, σχήματος, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt που βρίσκεται μέσα σε ένα γράφημα του Excel.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή WordArt που βρίσκεται μέσα σε ένα γράφημα του Excel

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύρετε το αντικείμενο στη νέα του θέση.

  • Για να περιορίσετε ένα αντικείμενο, έτσι ώστε να μετακινείται μόνο οριζόντια ή κατακόρυφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε το αντικείμενο.

Σημείωση: Όταν το αντικείμενο βρίσκεται μέσα στο γράφημα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το αντικείμενο σε μικρά διαστήματα και δεν μπορείτε να μετακινήσετε το αντικείμενο πέρα από τα περιγράμματα του γραφήματος. Ωστόσο, μπορείτε να μετακινήσετε το αντικείμενο έξω από το γράφημα.

 1. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του το εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL-X για να αντιγράψετε το αντικείμενο στο Πρόχειρο και να καταργήσετε το αντικείμενο από το γράφημα.

 3. Κάντε κλικ έξω από την περιοχή του γραφήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL-V.

 4. Για να μετακινήσετε το αντικείμενο σε μικρά διαστήματα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ πατάτε ένα πλήκτρο βέλους

  Σημειώσεις: Τμηματική, ή Ώθηση, απόσταση είναι ένα 1 pixel αυξάνεται. Τι pixel οθόνης 1 αντιπροσωπεύει σε σχέση με της περιοχής του εγγράφου εξαρτάται από το ποσοστό του ζουμ. Όταν το έγγραφό σας έχει μεγεθυνθεί έως 400%, 1 pixel οθόνης είναι σχετικά μικρό Ώθηση απόσταση στο έγγραφο. Όταν το έγγραφό σας είναι σμίκρυνση με το 25%, 1 pixel οθόνης είναι σχετικά μεγάλο Ώθηση απόσταση στο έγγραφο.

  Όταν μετακινείτε το αντικείμενο έξω από το γράφημα, το αντικείμενο δεν θα μετακινηθεί το γράφημα, εκτός εάν ομαδοποιείτε τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων, ή άλλων αντικειμένων στο Excel 2007.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Excel

Excel

Εάν έχετε εικόνες, σχήματα ή άλλα αντικείμενα που έχουν ομαδοποιηθεί ή σωρευμένων μία επάνω στην άλλη, μπορείτε να μετακινήσετε αντικείμενα ή ομάδες αντικειμένων προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο επίπεδο στοίβας μία κάθε φορά, ή μπορείτε να τις μετακινήσετε στο επάνω ή κάτω μέρος μιας στοίβας με μία κίνηση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή η εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή WordArt που θέλετε να μετακινήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη στοίβα. Δοκιμάστε να κάνετε κλικ σε ένα τμήμα του αντικειμένου που παραμένουν ευανάγνωστες από άλλο αντικείμενο στη στοίβα. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε, ίσως χρειαστεί να μετακινήσετε άλλα αντικείμενα που έχουν αυτήν τη στιγμή από πάνω του στη στοίβα πρώτα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής

  • Για να μετακινήσετε μια εικόνα, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να μετακινήσετε ένα σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεταφέρετε ένα αντικείμενο ένα επίπεδο εμπρός, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός.

  • Για να μεταφέρετε ένα αντικείμενο σε πρώτο πλάνο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο.

  • Για να στείλετε ένα αντικείμενο ένα βήμα προς τα πίσω, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω.

  • Για να στείλετε ένα αντικείμενο στο φόντο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο.

Αρχή της σελίδας

Outlook

Εάν έχετε εικόνες, σχήματα ή άλλα αντικείμενα που έχουν ομαδοποιηθεί ή σωρευμένων μία επάνω στην άλλη, μπορείτε να μετακινήσετε αντικείμενα ή ομάδες αντικειμένων προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο επίπεδο στοίβας μία κάθε φορά, ή μπορείτε να τις μετακινήσετε στο επάνω ή κάτω μέρος μιας στοίβας με μία κίνηση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή η εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή WordArt που θέλετε να μετακινήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη στοίβα. Δοκιμάστε να κάνετε κλικ σε ένα τμήμα του αντικειμένου που παραμένουν ευανάγνωστες από άλλο αντικείμενο στη στοίβα. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε, ίσως χρειαστεί να μετακινήσετε άλλα αντικείμενα που έχουν αυτήν τη στιγμή από πάνω του στη στοίβα πρώτα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής

  • Για να μετακινήσετε μια εικόνα, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να μετακινήσετε ένα σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt, στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεταφέρετε ένα αντικείμενο ένα επίπεδο εμπρός, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός.

  • Για να μεταφέρετε ένα αντικείμενο σε πρώτο πλάνο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο.

  • Για να στείλετε ένα αντικείμενο ένα βήμα προς τα πίσω, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω.

  • Για να στείλετε ένα αντικείμενο στο φόντο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

Εάν έχετε εικόνες, σχήματα ή άλλα αντικείμενα που έχουν ομαδοποιηθεί ή σωρευμένων μία επάνω στην άλλη, μπορείτε να μετακινήσετε αντικείμενα ή ομάδες αντικειμένων προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο επίπεδο στοίβας μία κάθε φορά, ή μπορείτε να τις μετακινήσετε στο επάνω ή κάτω μέρος μιας στοίβας με μία κίνηση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή η εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή WordArt που θέλετε να μετακινήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη στοίβα. Δοκιμάστε να κάνετε κλικ σε ένα τμήμα του αντικειμένου που παραμένουν ευανάγνωστες από άλλο αντικείμενο στη στοίβα. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε, ίσως χρειαστεί να μετακινήσετε άλλα αντικείμενα που έχουν αυτήν τη στιγμή από πάνω του στη στοίβα πρώτα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής

  • Για να μετακινήσετε μια εικόνα, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να μετακινήσετε ένα σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεταφέρετε ένα αντικείμενο ένα επίπεδο εμπρός, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός.

  • Για να μεταφέρετε ένα αντικείμενο σε πρώτο πλάνο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο.

  • Για να στείλετε ένα αντικείμενο ένα βήμα προς τα πίσω, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω.

  • Για να στείλετε ένα αντικείμενο στο φόντο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο.

Αρχή της σελίδας

Word

Εάν έχετε εικόνες, σχήματα ή άλλα αντικείμενα που έχουν ομαδοποιηθεί ή σωρευμένων μία επάνω στην άλλη, μπορείτε να μετακινήσετε αντικείμενα ή ομάδες αντικειμένων προς τα επάνω ή προς τα κάτω στο επίπεδο στοίβας μία κάθε φορά, ή μπορείτε να τις μετακινήσετε στο επάνω ή κάτω μέρος μιας στοίβας με μία κίνηση.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή η εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή WordArt που θέλετε να μετακινήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη στοίβα. Δοκιμάστε να κάνετε κλικ σε ένα τμήμα του αντικειμένου που παραμένουν ευανάγνωστες από άλλο αντικείμενο στη στοίβα. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε, ίσως χρειαστεί να μετακινήσετε άλλα αντικείμενα που έχουν αυτήν τη στιγμή από πάνω του στη στοίβα πρώτα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής

  • Για να μετακινήσετε μια εικόνα, στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Καρτέλα "Εργαλεία εικόνας"

  • Για να μετακινήσετε ένα σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή αντικειμένου WordArt, στην περιοχή Εργαλεία πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή
   Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα 'Μορφοποίηση'

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μεταφέρετε ένα αντικείμενο ένα επίπεδο εμπρός, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο εμπρός.

  • Για να μεταφέρετε ένα αντικείμενο σε πρώτο πλάνο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο.

  • Για να στείλετε ένα αντικείμενο ένα βήμα προς τα πίσω, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά ένα επίπεδο πίσω.

  • Για να στείλετε ένα αντικείμενο στο φόντο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο.

Συμβουλή: Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μετακινήσει το αντικείμενο μπροστά ή πίσω από το κείμενό σας. Αφού κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά σε πρώτο πλάνο, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορά εμπρός από το κείμενο. Αντίθετα, για να μετακινήσετε το αντικείμενο πίσω από το κείμενό σας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Μεταφορά στο φόντο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή πίσω από το κείμενο.

Αρχή της σελίδας

Μου εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt δεν μετακινείται εκεί που θέλω

Κάντε τα παρακάτω για όλα τα προγράμματα που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" στο επάνω μέρος αυτού του άρθρου.

Όταν σχεδιάσετε, αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση μιας εικόνας, σχήματος, πλαισίου κειμένου ή αντικειμένου WordArt, θα στοίχιση ή "Συγκράτηση σε" στην πλησιέστερη διασταύρωση γραμμών των γραμμών στο πλέγμα, ακόμα και αν δεν είναι ορατό στο πλέγμα ή Συγκράτηση σε άλλα σχήματα ή αντικείμενα. Εάν το σχήμα ή το αντικείμενο δεν μετακινείται όπου θέλετε, απενεργοποιήστε τη Συγκράτηση στο στοιχείο Επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση του Συγκράτηση στο στοιχείο Επιλογές, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση τη Συγκράτηση στο πλέγμα και συγκράτηση αντικειμένου επιλογές ή να απενεργοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×