Μετακίνηση αντικειμένου

Μπορείτε να μετακινήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο συμπεριλαμβανομένων εικόνων, αντικειμένων Συλλογής σχεδίασης, σχημάτων ή πινάκων.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο ή στα ομαδοποιημένα αντικείμενα τα οποία θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Μετακίνηση αντικειμένου σε μια νέα θέση με το ποντίκι

  1. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο αντικείμενο μέχρι ο δείκτης να αλλάξει σε δείκτη μετακίνησης Δείκτης μετακίνησης .

   Σημείωση: Εάν μετακινείτε ένα πλαίσιο κειμένου, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο περίγραμμα του πλαισίου κειμένου.

  2. Σύρετε το αντικείμενο σε μια νέα θέση. Για να σύρετε το αντικείμενο σε μια ευθεία γραμμή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε το αντικείμενο.

   Σημείωση: Αν είναι ενεργοποιημένη μια από τις εντολές συγκράτησης, το αντικείμενο μπορεί να συγκρατηθεί στον πλησιέστερο οδηγοί, αντικείμενο ή σημάδι χάρακα όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού.

  Ώθηση αντικειμένου

  1. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα βέλους, για να μετακινήσετε το αντικείμενο προς την κατεύθυνση που θέλετε.

   Το αντικείμενο μετακινείται κατά μία καθορισμένη απόσταση κάθε φορά που πιέζετε ένα από τα πλήκτρα βέλους. Η προεπιλεγμένη απόσταση ώθησης είναι 0,13" (ή το ισοδύναμό της όταν χρησιμοποιείτε άλλη μονάδα μέτρησης). Ωστόσο, δεν μπορείτε να αλλάξετε την απόσταση ώθησης.

   Πώς γίνεται;

   1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

   2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία.

   3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ώθηση αντικειμένων από πλήκτρα-βέλη κατά και πληκτρολογήστε την απόσταση στην οποία θέλετε να μετακινούνται τα αντικείμενα όταν τα ωθείτε.

  Ακριβής τοποθέτηση ενός αντικειμένου στη σελίδα

  1. Κάντε κλικ με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού στο αντικείμενο ή στα ομαδοποιημένα αντικείμενα.

  2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση<τύπος αντικειμένου>.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση<τύπος αντικειμένου>, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

  4. Στην περιοχή Θέση στη σελίδα, πληκτρολογήστε τις θετικές διαστάσεις για την οριζόντια ή την κάθετη τοποθέτηση αντικειμένου ή της ομάδας αντικειμένων.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Συμβουλή

Μπορείτε να δείτε την ακριβή θέση ενός αντικειμένου στη γραμμή κατάστασης, στο κάτω μέρος της οθόνης.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×