Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους πίνακα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μετακίνηση πίνακα

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος ενός πίνακα

Ορισμός ενός συγκεκριμένου μεγέθους πίνακα

Αλλαγή μεγέθους μιας στήλης ή μιας γραμμής

Μετακίνηση πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο εξωτερικό περίγραμμα του πίνακα (αλλά όχι στις κουκκίδες) και, στη συνέχεια, όταν ο δείκτης μετατραπεί σε μια Βέλος τεσσάρων κεφαλών , κάντε κλικ και σύρετε το περίγραμμα για να μετακινήσετε τον πίνακα.

Συμβουλή: Για να μετακινήσετε ένα πίνακα και παράλληλα να δημιουργήσετε ένα διπλότυπό του, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ μεταφέρετε το πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

Σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος ενός πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο πίνακα του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο περίγραμμα του πίνακα, τοποθετήστε το δείκτη σε μια λαβή αλλαγής μεγέθους και, στη συνέχεια, όταν ο δείκτης μετατραπεί σε μια Βέλος δύο κεφαλών , κάντε κλικ και σύρετε τη λαβή για να κάνετε τον πίνακα μεγαλύτερο ή μικρότερο. Μια λαβή αλλαγής μεγέθους είναι το σύμπλεγμα κουκίδων που εμφανίζεται στις γωνίες και πλευρές του πίνακα.

  Για να διατηρήσετε την αναλογία ανάμεσα στο ύψος και το πλάτος του πίνακα όταν αλλάζετε το μέγεθός του, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα.

  Για να διατηρήσετε τον πίνακα στοιχισμένο στο κέντρο της διαφάνειας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα.

Συμβουλή: Εάν κάνετε πολύ μεγάλο για τη διαφάνεια του πίνακα, κάντε κλικ στην εντολή Αναίρεση Εικόνα κουμπιού το Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης για να επαναφέρετε τον πίνακα στο αρχικό του μέγεθος.

Ορισμός ενός συγκεκριμένου μεγέθους πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο πίνακα του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Διάταξη, στην ομάδα Μέγεθος πίνακα, πληκτρολογήστε το μέγεθος που θέλετε στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος.

  Εικόνα της καρτέλας 'Διάταξη' των Εργαλείων πίνακα του PowerPoint

  Για να διατηρήσετε την αναλογία ανάμεσα στο ύψος και το πλάτος του πίνακα όταν αλλάζετε το μέγεθός του, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών .

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή μεγέθους μιας στήλης ή μιας γραμμής

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα που περιέχει τη στήλη ή τη γραμμή της οποίας το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα:

  • Για να αλλάξετε το πλάτος μιας στήλης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το περίγραμμα της στήλης που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος και, στη συνέχεια, όταν ο δείκτης μετατραπεί σε μια Εικόνα κατακόρυφου βέλους δύο κεφαλών , σύρετε τη στήλη προς τα δεξιά ή αριστερά.

  • Για να αλλάξετε το ύψος μιας γραμμής, αφήστε το δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα της γραμμής που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, όταν ο δείκτης μετατραπεί σε μια Οριζόντιο βέλος δύο κεφαλών , σύρετε τη γραμμή προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

   Σημειώσεις: 

   • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της ομάδας Μέγεθος κελιού για να αλλάξετε το μέγεθος των γραμμών και των στηλών. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, της καρτέλας Διάταξη, στην ομάδα Μέγεθος κελιού, πληκτρολογήστε το μέγεθος που θέλετε στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος.

    Εικόνα της καρτέλας 'Διάταξη' των Εργαλείων πίνακα του PowerPoint

   • Το ελάχιστο ύψος κελιού εξαρτάται από το μέγεθος γραμματοσειράς του κειμένου που βρίσκεται στο κελί του πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×