Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους πίνακα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η μετακίνηση ή η αλλαγή μεγέθους ενός πίνακα συνήθως είναι εξίσου εύκολη με τη μεταφορά με το δείκτη του ποντικιού. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα συγκεκριμένο μέγεθος, αν θέλετε.

Μετακίνηση πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο εξωτερικό περίγραμμα του πίνακα (όχι στις κουκκίδες που εμφανίζονται στις γωνίες και στα πλαϊνά τμήματα του πίνακα) και όταν ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί σε Βέλος τεσσάρων κεφαλών , κάντε κλικ και σύρετε το περίγραμμα για να μετακινήσετε τον πίνακα.

  Σημείωση: Για να μετακινήσετε έναν πίνακα και παράλληλα να δημιουργήσετε ένα διπλότυπό του, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε τον πίνακα.

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

Μεταφορά για αλλαγή του μεγέθους πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο περίγραμμα του πίνακα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια λαβή αλλαγής μεγέθους (οι τελείες που εμφανίζονται στις γωνίες και στα πλαϊνά τμήματα του πίνακα) και, όταν ο δείκτης μετατραπεί σε Βέλος δύο κεφαλών , κάντε κλικ και σύρετε τη λαβή για να μειώσετε ή να αυξήσετε το μέγεθος του πίνακα. Λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Για να διατηρήσετε την αναλογία ανάμεσα στο ύψος και το πλάτος του πίνακα όταν αλλάζετε το μέγεθός του, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα.

  • Για να διατηρήσετε τον πίνακα στοιχισμένο στο κέντρο της διαφάνειας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL καθώς σύρετε για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα.

  • Εάν το μέγεθος του πίνακα που καθορίσατε είναι υπερβολικά μεγάλο για τη διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναίρεση Εικόνα κουμπιού στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης για να επαναφέρετε τον πίνακα στο αρχικό του μέγεθος.

Εισαγωγή συγκεκριμένου μεγέθους πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Διάταξη και στην ομάδα Μέγεθος πίνακα, εισαγάγετε το επιθυμητό μέγεθος στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος.

  Αλλαγή μεγέθους πίνακα

  Για να διατηρήσετε το ίδιο σχήμα (δηλαδή, την αναλογία ανάμεσα στο ύψος και το πλάτος του πίνακα), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα αναλογιών.

Αλλαγή μεγέθους στήλης ή γραμμής

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα που περιέχει τη στήλη ή τη γραμμή της οποίας το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το πλάτος μιας στήλης, αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εσωτερικό περίγραμμα της στήλης της οποίας το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε και, όταν ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί σε Εικόνα κατακόρυφου βέλους δύο κεφαλών , κάντε κλικ και σύρετε τη στήλη προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

  • Για να αλλάξετε το ύψος μιας γραμμής, αφήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το εσωτερικό περίγραμμα της γραμμής της οποίας το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε και όταν ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί σε Οριζόντιο βέλος δύο κεφαλών , κάντε κλικ και σύρετε τη γραμμή προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

   Σημειώσεις: 

   • Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της ομάδας Μέγεθος κελιού για να αλλάξετε το μέγεθος των γραμμών και των στηλών. Στην περιοχή Εργαλεία πίνακα, στην καρτέλα Διάταξη και στην ομάδα Μέγεθος κελιού, εισαγάγετε το επιθυμητό μέγεθος στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος.

   • Το ελάχιστο ύψος κελιού εξαρτάται από το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου στο κελί του πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×