Μετάδοση ιδιότητας πεδίου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο δεν ισχύει για εφαρμογές της Access – το νέο είδος της βάσης δεδομένων, μπορείτε να σχεδιάσετε με την πρόσβαση και να δημοσιεύσετε online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εφαρμογής Access .

Ορισμένες ιδιότητες πεδίων είναι μεταβιβάσιμες. Όταν δημιουργείτε ένα στοιχείο ελέγχου που βασίζεται στο πεδίο, η ρύθμιση της ιδιότητας περιλαμβάνεται στο νέο στοιχείο ελέγχου — μεταβιβάζεται από το πεδίο στο οποίο βασίζεται το στοιχείο ελέγχου. Όταν αλλάζετε μια μεταβιβάσιμη ιδιότητα πεδίου στην προβολή σχεδίασης πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε η Access να εφαρμόσει την ίδια αλλαγή σε όλα τα στοιχεία ελέγχου που βασίζονται ήδη σε αυτό το πεδίο. Αυτή η διαδικασία αυτόματης εφαρμογής της αλλαγής από την Access ονομάζεται μετάδοση.

Για παράδειγμα, εάν ενημερώνετε την ιδιότητα Περιγραφή ενός πεδίου, μπορείτε να ρυθμίσετε την Access έτσι, ώστε να εφαρμόσει την ίδια αλλαγή σε στοιχεία ελέγχου που συνδέονται με το συγκεκριμένο πεδίο, ώστε η γραμμή κατάστασης να εμφανίζει τη νέα περιγραφή όταν ανοίγετε μια φόρμα και επιλέγετε ένα στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πεδίο.

Ενημέρωση μεταβιβάσιμης ιδιότητας

  1. Κάντε την αλλαγή που θέλετε σε μια μεταβιβάσιμη ιδιότητα. Εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές ενημέρωσης ιδιότητας.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές ενημέρωσης ιδιότητας και κατόπιν στο αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση της μεταβιβαζόμενης ιδιότητας παντού όπου χρησιμοποιείται το πεδίο. Το παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση ιδιοτήτων ανοίγει και εμφανίζει μια λίστα με αντικείμενα της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιούν το πεδίο.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση ιδιοτήτων, επιλέξτε όλα τα στοιχεία που θέλετε να ενημερωθούν αυτόματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×