Μείωση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα που είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος μηνύματος για το διακομιστή αλληλογραφίας σας ή για αυτόν του παραλήπτη, το μήνυμα θα σας επιστραφεί χωρίς να παραδοθεί. Συχνά αυτό ονομάζεται και απόρριψη.

Η βελτιστοποίηση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο βοηθά να μην ξεπεράσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος μηνύματος που έχουν οι περισσότεροι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Τα μηνύματα αυξάνουν σε μέγεθος κατά τη μεταφορά μέσω Internet και υπερβαίνουν το άθροισμα του μεγέθους κειμένου, γραφικών, εικόνων και συνημμένων. Η κωδικοποίηση ενός μηνύματος για μεταφορά μέσω Internet έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους κατά περίπου το ένα τρίτο. Για παράδειγμα, εάν η υπηρεσία παροχής Internet (ISP) σας επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων έως 10 megabyte (MB) και εσείς συμπεριλάβετε ένα συνημμένο αρχείο 9 MB, μάλλον θα υπερβείτε το μέγιστο μέγεθος μηνύματος.

Εκτός από το όριο μεγέθους ανά μήνυμα, πολλοί λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν όριο μεγέθους αποθηκευμένων στοιχείων στο γραμματοκιβώτιο ή το λογαριασμό τους. Τα συνημμένα μεγάλου όγκου μπορεί όχι μόνο να γεμίσουν το γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη αλλά και να αυξήσουν το μέγεθος του δικού σας αρχείου δεδομένων και του γραμματοκιβωτίου του Outlook. Από προεπιλογή, ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που στέλνετε αποθηκεύεται στο φάκελο απεσταλμένων στο Outlook.

Σε αυτό το άρθρο

Μείωση μεγέθους των συνημμένων εικόνας

Αρχεία εικόνας συνημμένα μέσα στο Outlook

Αρχεία εικόνας που αποστέλλονται από την Εξερεύνηση των Windows με τη δυνατότητα Αποστολή προς

Μείωση μεγέθους των αρχείων εικόνας με μείωση της ποιότητας ανάλυσης των συνημμένων εικόνας

Μείωση μεγέθους των συνημμένων αρχείου

Βέλτιστες πρακτικές για διαχείριση μεγέθους κατά την αποστολή εικόνων και συνημμένων

Μείωση μεγέθους των συνημμένων εικόνας

Υπάρχουν δύο τρόποι να μειώσετε το μέγεθος των εικόνων που επισυνάπτετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook 2010:

 • Μειώστε τις διαστάσεις εικόνας    Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές να δημιουργήσετε πολύ μεγάλες εικόνες άκρο που υπερβαίνει τις διαστάσεις ότι οι περισσότερες οθόνες υπολογιστή μπορεί να εμφανίσει πλήρους οθόνης. Συμπίεση εικόνας σε μικρότερο πλάτος και ύψος σε μεγάλο βαθμό να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τις εικόνες που έχουν επισυναφθεί, αλλά δεν εμφανίζεται μέσα στο σώμα του μηνύματος.

 • Συμπίεση της ανάλυσης εικόνας    Μειώνοντας τις κουκκίδες ανά ίντσα (DPI), μείωση του μεγέθους του αρχείου, αλλά επίσης επηρεάζεται την ποιότητα της εικόνας. Εμφάνιση εικόνων σε μια οθόνη υπολογιστή απαιτεί μια κλίμακα DPI κάτω από τις εικόνες που θα εκτυπωθούν. Εάν ο παραλήπτης δεν χρειάζεται υψηλότερη ποιότητα ανάλυση, χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τις εικόνες που εμφανίζονται μέσα στο σώμα του μηνύματος.

Σε όλες τις περιπτώσεις, το αρχικό αρχείο εικόνας που έχει αποθηκευτεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή στη συσκευή μνήμης δεν τροποποιείται. Μόνο το αντίγραφο της εικόνας που στέλνεται έχει μειωμένο μέγεθος.

Αρχεία εικόνας συνημμένα μέσα στο Outlook

Όταν προσθέτετε συνημμένα στο Outlook, μπορείτε να μειώσετε τα συνημμένα εικόνας σε μια βάση ανά μήνυμα. Όταν επιλέγετε να αλλάξετε το μέγεθος μεγάλων εικόνων, οποιαδήποτε εικόνα επισυνάπτεται μειώνεται σε μέγιστη ανάλυση 1024x768 pixel

Σημείωση: Εάν μπορείτε να ενσωματώσετε την εικόνα στο σώμα του μηνύματος — η εικόνα εμφανίζεται στο μήνυμα — χρησιμοποιώντας την εντολή εικόνας στην ομάδα Απεικονίσεις, η δυνατότητα αλλαγής μεγέθους συνημμένου εικόνας δεν είναι διαθέσιμη.

 1. Δημιουργία νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Επισύναψη αρχείου.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε μεταφορά και απόθεση από την Εξερεύνηση των Windows. Το αρχείο εικόνας θα επισυναφθεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Στο παράθυρο μηνύματος, επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο.

 4. Στην περιοχή Συνημμένα εικόνας, επιλέξτε Αλλαγή μεγέθους μεγάλων εικόνων όταν στέλνω αυτό το μήνυμα.

  Επιλογές αλλαγής μεγέθους συνημμένων εικόνων στην προβολή Backstage

 5. Επιλέξτε την καρτέλα Μήνυμα για να επιστρέψετε στο μήνυμα.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Αρχεία εικόνας που αποστέλλονται από την Εξερεύνηση των Windows με τη δυνατότητα Αποστολή προς

Όταν χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για την επιλογή αρχείων εικόνας και, στη συνέχεια, δημιουργείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχετε πολλές επιλογές αλλαγής μεγέθους.

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, διπλό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

  Σημείωση: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο υπολογιστής μου στα Windows XP.

Συντόμευση πληκτρολογίου    Για να ανοίξετε την Εξερεύνηση των Windows, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows κλειδιού + E.

 1. Μετακινηθείτε στο φάκελο που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να αποστείλετε.

 2. Επιλογή εικόνας. Για να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία, πιέστε το πλήκτρο CTRL και ταυτόχρονα κάντε κλικ στο κάθε στοιχείο.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή προς και κάντε κλικ στην επιλογή Παραλήπτης αλληλογραφίας.

  Στα Windows 7, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επισύναψη αρχείων. Στα Windows Vista και τα Windows XP, εμφανίζεται ένα παρόμοιο παράθυρο διαλόγου.

 4. Στη λίστα Μέγεθος εικόνας, επιλέξτε το μέγεθος εικόνας που θέλετε.

  Επιλογές αλλαγής μεγέθους συνημμένου εικόνας

  Εμφανίζεται μια εκτίμηση του νέου μεγέθους αρχείου.

  Ένα νέο παράθυρο μηνύματος του Outlook εμφανίζεται με τη συνημμένη εικόνα.

Αρχή της σελίδας

Μείωση μεγέθους των αρχείων εικόνας με μείωση της ποιότητας ανάλυσης των συνημμένων εικόνας

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για τις εικόνες που εμφανίζονται στο σώμα μηνύματος.

Όταν δεν χρειάζεστε κάθε pixel μιας εικόνας για να έχετε μια αποδεκτή εκδοχή της για τον προορισμό της, μπορείτε να μειώσετε ή να αλλάξετε την ανάλυση. Η μείωση ή η αλλαγή της ανάλυσης μπορεί να είναι αποτελεσματική με τις εικόνες που κλιμακώνονται σε μικρότερο μέγεθος, επειδή οι κουκκίδες ανά ίντσα (dpi) ουσιαστικά αυξάνονται σε αυτήν την περίπτωση. Η αλλαγή της ανάλυσης μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα ή στις εικόνες για τις οποίες θέλετε να αλλάξετε την επίλυση.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία εικόνας, που βρίσκεται στην ομάδα Προσαρμογή της καρτέλας Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπίεση εικόνων.

  Ομάδα Προσαρμογή στην Κορδέλα

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία εικόνας ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε και να ανοίξετε την καρτέλα Μορφή.

 3. Για να αλλάξετε την ανάλυση των επιλεγμένων εικόνων μόνο και όχι όλων των εικόνων στο έγγραφο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή μόνο σε αυτήν την εικόνα.

 4. Στην περιοχή Προορισμός εκτύπωσης, κάντε κλικ στην ανάλυση που θέλετε.

Σημαντικό: Η συμπίεση μιας εικόνας για μείωση του μεγέθους του αρχείου αλλάζει την ποσότητα λεπτομερειών που διατηρούνται στην εικόνα προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συμπίεση, η εικόνα μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτή που είχε πριν από τη συμπίεση. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, πρέπει να συμπιέσετε την εικόνα πριν από την εφαρμογή καλλιτεχνικού εφέ.

Αρχή της σελίδας

Μείωση μεγέθους των συνημμένων αρχείου

Η δυνατή μείωση μεγέθους εξαρτάται από τον τύπο της μορφής αρχείου και το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ένα αρχείο απλού κειμένου μορφής .txt θα συμπιεστεί σημαντικά. Ένα έγγραφο του Microsoft Word 2010 με μορφή αρχείου .docx είναι ήδη συμπιεσμένο και η περαιτέρω συμπύκνωση θα έχει μικρή επίδραση στο μέγεθος αρχείου.

Σημείωση:  Για περισσότερες πληροφορίες συγκεκριμένα με τη μείωση αρχείων εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα Μείωση μεγέθους των συνημμένων εικόνας.

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, διπλό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

  Σημείωση: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο υπολογιστής μου στα Windows XP.

  Συντόμευση πληκτρολογίου    Για να ανοίξετε την Εξερεύνηση των Windows, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows κλειδιού + E.

 2. Μετακινηθείτε στο φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να αποστείλετε.

 3. Επιλογή πεδίου. Για να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία, πιέστε το πλήκτρο CTRL και ταυτόχρονα κάντε κλικ στο κάθε αρχείο.

 4. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Αποστολή προς και, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Συμπιεσμένος (μορφή zip) φάκελος.

 5. Επιλέξτε το συμπιεσμένο αρχείο που μόλις δημιουργήσατε.

  Το όνομα αρχείου θα συμφωνεί με το όνομα του αρχικού φακέλου αλλά θα έχει διαφορετικό εικονίδιο. Αν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους των Windows ώστε να εμφανίζονται οι επεκτάσεις αρχείων, το όνομα αρχείου θα τελειώνει με την επέκταση .zip.

 6. Τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Αποστολή προς και κάντε κλικ στην επιλογή Παραλήπτης αλληλογραφίας.

  Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο μηνύματος του Outlook.

Αρχή της σελίδας

Βέλτιστες πρακτικές για διαχείριση μεγέθους κατά την αποστολή εικόνων και συνημμένων

Ακολουθεί λίστα των βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να ακολουθείτε όταν αποστέλλετε εικόνες και συνημμένα:

 • Δημοσίευση ή έκδοση μεγάλων συνημμένων     Αν στέλνετε συνημμένα ή εικόνες σε κάποιο άτομο στον οργανισμό σας, χρησιμοποιήστε ένα κοινόχρηστο αρχείο στον υπολογιστή σας ή έναν κοινόχρηστο πόρο δικτύου. Μπορείτε να συμπεριλάβετε έναν σύνδεσμο για την τοποθεσία στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, αν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί Windows SharePoint Services 3.0, δημοσιεύστε τα συνημμένα σε έναν χώρο εργασίας εγγράφου ή σε μια βιβλιοθήκη SharePoint και κατευθύνετε εκεί τους χρήστες. Και με τους δύο τρόπους, όλοι χρησιμοποιούν μόνο ένα αντίγραφο των αρχείων.

 • Περιορίστε τα συνημμένα σας να στην περιοχή 5 megabyte (MB)     Αυτή είναι μια γενική κατευθυντήριας γραμμής; Για πιο αργά, μέσω τηλεφώνου συνδέσεις που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ μικρότερο μέγεθος, όπως 250 kilobyte (KB). Εάν πρέπει να στέλνετε συνημμένα μεγαλύτερα, επιβεβαιώστε το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος που μπορείτε να στείλετε. Διαχειριστής του διακομιστή αλληλογραφίας ή του ISP σας μπορούν να σας αυτό. Παρομοίως, ζητήστε από τον παραλήπτη τι είναι το μέγιστο όριο. Τέλος, μπορείτε να την ταχύτητα σύνδεσης στο Internet του παραλήπτη. Λήψη ένα μεγάλο συνημμένο σε μια σύνδεση στο Internet μέσω τηλεφώνου διαρκεί πολύ χρόνο.

 • Στείλτε πολλαπλά συνημμένα μέσω αρκετών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου     Πολλά μικρότερα μηνύματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραδοθούν από ένα μεγάλο μήνυμα. Αυτή η τεχνική θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τα όρια μεγέθους μηνύματος αλλά ενδέχεται η χωρητικότητα του γραμματοκιβωτίου του παραλήπτη να εξαντληθεί. Τυχόν μηνύματα που λαμβάνονται αφού εξαντληθεί η χωρητικότητα του γραμματοκιβωτίου συνήθως απορρίπτονται.

 • Χρησιμοποιήστε μορφές συμπιεσμένων αρχείων γραφικών     Οι διαθέσιμες μορφές αρχείων γραφικών είναι πάρα πολλές για να τις αναφέρουμε εδώ, ωστόσο οι πιο συχνές και καλύτερες μορφές αρχείου εικόνας για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι οι .jpg, .png και .gif. Οι μεγαλύτερου όγκου μορφές αρχείου γραφικών είναι εκείνες που δεν αποθηκεύονται σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου, όπως οι .tif και .bmp (προεπιλεγμένη μορφή αρχείου της Ζωγραφικής των Windows).

 • Χρησιμοποιήστε μικρότερο αρχικό αρχεία     Το μέγεθος μιας φωτογραφίας που λαμβάνονται από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι συνήθως μεγάλο, ακόμα και όταν αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου συμπιεσμένο όπως .jpg. Δεν είναι ασυνήθιστο για μία εικόνα για να είναι αρκετά megabyte. Να θυμάστε ότι θα αυξήσει το μέγεθος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα τρίτο περίπου ενώ κατά τη μεταφορά στο Internet. Χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση ανάλυσης στην κάμερά σας κατά τη λήψη ψηφιακής φωτογραφίας. Χρησιμοποιήστε το συμπιεσμένο αρχείο μορφές, όπως .jpg. Σε ένα πρόγραμμα γραφικών, Περικόψτε φωτογραφίες στο βασικές περιεχόμενο.

 • Χρήση βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης αρχείων     Εκτός από βοηθητικά προγράμματα τρίτων κατασκευαστών, τα Windows περιλαμβάνουν βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης αρχείων που χρησιμοποιεί τη μορφή αρχείου συμπιεσμένο .zip. Πολλές μορφές αρχείων συνημμένου μπορεί να μειωθεί με τη χρήση ενός βοηθητικού προγράμματος συμπίεσης. Το ποσό της μείωσης θα ελάχιστους με ορισμένες μορφές αρχείων που έχουν αποθηκευτεί ήδη σε συμπιεσμένη μορφή. Για παράδειγμα, ένα αρχείο κειμένου .txt το Σημειωματάριο μειώνει σημαντικά, ενώ δεν θα μιας εικόνας .jpg. Η μορφή αρχείου .jpg είναι ήδη σε μορφή αρχείου συμπιεσμένο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση συμπίεση αρχείων στη Βοήθεια των Windows.

 • Ελέγξτε το φάκελο Απεσταλμένα    από προεπιλογή, ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που στέλνετε παραμένουν στο φάκελο Απεσταλμένα. Αυξάνει το μέγεθος του το αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst), που μπορεί, με ορισμένες λογαριασμούς, πλήθος σε σχέση με το όριο μεγέθους γραμματοκιβωτίου επειδή τα απεσταλμένα στοιχεία αποθηκεύονται στο διακομιστή αλληλογραφίας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×