Μείωση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν στέλνετε ένα μήνυμα που υπερβαίνει το όριο μεγέθους μηνυμάτων είτε σας ή το διακομιστή αλληλογραφίας του παραλήπτη, το μήνυμα θα επιστραφεί και δεν παραδόθηκε. Αυτό ονομάζεται συχνά ένα μήνυμα "αναπήδηση".

Βελτιστοποίηση του μεγέθους εικόνων και συνημμένων για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σάς βοηθά να αποφύγετε υπερβαίνουν τα όρια μεγέθους μέγιστο μήνυμα που σχετίζεται με περισσότερους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Τα μηνύματα αυξάνουν σε μέγεθος κατά τη μεταφορά μέσω Internet και υπερβαίνουν το άθροισμα του μεγέθους κειμένου, γραφικών, εικόνων και συνημμένων. Η κωδικοποίηση ενός μηνύματος για μεταφορά μέσω Internet έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεγέθους κατά περίπου το ένα τρίτο. Για παράδειγμα, εάν η Υπηρεσία παροχής Internet (ISP) που χρησιμοποιείτε σας επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων έως 5 megabyte (MB) και συμπεριλάβετε ένα συνημμένο 4 MB, είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσετε το μέγιστο μέγεθος μηνύματος.

Εκτός από το όριο μεγέθους ανά μήνυμα, πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπεριλάβετε όριο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου ή λογαριασμό. Μεγάλα συνημμένα να συμπληρώσετε το γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη αλλά αυξήσετε το δικό σας μέγεθος του αρχείου δεδομένων Outlook και το γραμματοκιβώτιο. Από προεπιλογή, ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που στέλνετε αποθηκεύεται στο φάκελο Απεσταλμένα στο Outlook.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αυτόματη μείωση του μεγέθους των εικόνων που περιλαμβάνονται σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σμίκρυνση ενός συνημμένου αρχείου

Προβολή των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης μεγέθους κατά την αποστολή εικόνων και συνημμένων

Αυτόματη μείωση του μεγέθους των εικόνων που περιλαμβάνονται σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υπάρχουν δύο τρόποι να επιλέξετε εικόνες για να μειώσετε αυτόματα το μέγεθός τους και να τις συμπεριλάβετε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένα — στο Microsoft Office Outlook 2007 ή από την Εξερεύνηση των Windows.

Σημείωση: Η αρχική εικόνα σας δεν θα τροποποιηθεί. Μόνο το αντίγραφο της εικόνας που θα αποσταλεί θα γίνει μικρότερο.

Στο Outlook

 1. Δημιουργία νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Επισύναψη αρχείου.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε μεταφορά και απόθεση από την Εξερεύνηση των Windows. Το αρχείο εικόνας θα επισυναφθεί στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου τη Συμπερίληψη Εικόνα κουμπιού .

 4. Στο παράθυρο Επιλογές συνημμένου, στην περιοχή Επιλογές εικόνας, στην αναπτυσσόμενη λίστα , επιλέξτε μέγεθος εικόνας, κάντε κλικ στο το μέγεθος της εικόνας που θέλετε να συμπεριλάβετε.

  Παράθυρο Επιλογές συνημμένου

  Σημείωση: Αν ενσωματώσετε την εικόνα στο σώμα του μηνύματος χρησιμοποιώντας την εντολή Εικόνα στην ομάδα Απεικονίσεις, η δυνατότητα αυτόματης αλλαγής μεγέθους εικόνας δεν είναι διαθέσιμη.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Στην Εξερεύνηση των Windows

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, διπλό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

  Σημείωση: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο υπολογιστής μου στα Windows XP.

  Συντόμευση πληκτρολογίου για να ανοίξετε την Εξερεύνηση των Windows, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows κλειδιού + E.

 2. Μετακινηθείτε στο φάκελο που περιέχει τις εικόνες που θέλετε να αποστείλετε.

 3. Επιλογή εικόνας. Για να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία, πιέστε το πλήκτρο CTRL και ταυτόχρονα κάντε κλικ στο κάθε στοιχείο.

 4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αποστολή προς και κάντε κλικ στην επιλογή Παραλήπτης αλληλογραφίας.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποστολή εικόνων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Σμίκρυνση όλων των εικόνων μου και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Παράθυρο διαλόγου Αποστολή εικόνων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Σημείωση: Για να καθορίσετε το ακριβές μέγεθος που πρέπει να έχει η εικόνα, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή περισσότερων επιλογών και, στη συνέχεια, στο μέγεθος που θέλετε.

  Ένα νέο παράθυρο μηνύματος του Outlook εμφανίζεται με τη συνημμένη εικόνα.

 6. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία των παραληπτών στα πλαίσια πλαίσια "Προς", "Κοιν." και "Ιδιαίτ. κοιν.".

 7. Αν θέλετε, αλλάξτε τις πληροφορίες του θέματος στο πλαίσιο Θέμα.

 8. Αν θέλετε αλλάξτε ή προσθέστε όποια πληροφορία θέλετε να περιλαμβάνετε στο σώμα του μηνύματος.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Σμίκρυνση ενός συνημμένου αρχείου

Η δυνατή μείωση μεγέθους εξαρτάται από τον τύπο της μορφής αρχείου και το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ένα αρχείο απλού κειμένου μορφής .txt θα συμπιεστεί σημαντικά. Ένα έγγραφο του Microsoft Office Word 2007 με μορφή αρχείου .docx είναι ήδη συμπιεσμένο και περαιτέρω συμπίεση θα επηρεάσει ελάχιστα το μέγεθος του αρχείου.

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, διπλό κλικ στην επιλογή Υπολογιστής.

  Σημείωση: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο υπολογιστής μου στα Windows XP.

  Συντόμευση πληκτρολογίου για να ανοίξετε την Εξερεύνηση των Windows, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows κλειδιού + E.

 2. Μετακινηθείτε στο φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να αποστείλετε.

 3. Επιλογή πεδίου. Για να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία, πιέστε το πλήκτρο CTRL και ταυτόχρονα κάντε κλικ στο κάθε αρχείο.

 4. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Αποστολή προς και, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Συμπιεσμένος (μορφή zip) φάκελος.

 5. Επιλέξτε το νέο συμπιεσμένο αρχείο .zip.

  Το όνομα αρχείου θα συμφωνεί με το όνομα του αρχικού φακέλου αλλά θα έχει διαφορετικό εικονίδιο. Αν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους των Windows ώστε να εμφανίζονται οι επεκτάσεις αρχείων, το όνομα αρχείου θα τελειώνει με την επέκταση .zip.

 6. Τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Αποστολή προς και κάντε κλικ στην επιλογή Παραλήπτης αλληλογραφίας.

  Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο μηνύματος του Outlook.

 7. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία των παραληπτών στα πλαίσια πλαίσια "Προς", "Κοιν." και "Ιδιαίτ. κοιν.".

 8. Αν θέλετε, αλλάξτε τις πληροφορίες του θέματος στο πλαίσιο Θέμα.

 9. Αν θέλετε αλλάξτε ή προσθέστε όποια πληροφορία θέλετε να περιλαμβάνετε στο σώμα του μηνύματος.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

Αρχή της σελίδας

Προβολή των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης μεγέθους κατά την αποστολή εικόνων και συνημμένων

Ακολουθεί λίστα των βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να ακολουθείτε όταν αποστέλλετε εικόνες και συνημμένα:

 • Δημοσίευση ή έκδοση μεγάλων συνημμένων     Αν στέλνετε συνημμένα ή εικόνες σε κάποιο άτομο στον οργανισμό σας, χρησιμοποιήστε ένα κοινόχρηστο αρχείο στον υπολογιστή σας ή έναν κοινόχρηστο πόρο δικτύου. Μπορείτε να συμπεριλάβετε έναν σύνδεσμο για την τοποθεσία στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, αν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί Windows SharePoint Services 3.0, δημοσιεύστε τα συνημμένα σε έναν χώρο εργασίας εγγράφου ή σε μια βιβλιοθήκη SharePoint και κατευθύνετε εκεί τους χρήστες. Και με τους δύο τρόπους, όλοι χρησιμοποιούν μόνο ένα αντίγραφο των αρχείων.

 • Περιορίστε τα συνημμένα σας σε μέγεθος μικρότερο των 2 megabyte (MB)     Αυτή η οδηγία είναι γενική. Για πιο αργές συνδέσεις μέσω τηλεφώνου θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πολύ μικρότερο μέγεθος, έως 250 kilobyte (KB). Εάν πρέπει να αποστείλετε μεγαλύτερα συνημμένα, επιβεβαιώστε το μέγιστο μέγεθος μηνύματος που μπορείτε να στείλετε. Ο διαχειριστής του διακομιστή αλληλογραφίας σας ή η υπηρεσία ISP μπορούν να σας πληροφορήσουν σχετικά. Επιπλέον, ζητήστε από τον παραλήπτη να σας πει το μέγιστο όριο μηνυμάτων του. Τέλος, λάβετε υπόψη την ταχύτητα της σύνδεσης του παραλήπτη στο Internet. Η λήψη μεγάλων συνημμένων με σύνδεση στο Internet μέσω τηλεφώνου μπορεί να διαρκέσει πολύ ώρα.

 • Στείλτε πολλαπλά συνημμένα μέσω αρκετών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου     Πολλά μικρότερα μηνύματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραδοθούν από ένα μεγάλο μήνυμα. Αυτή η τεχνική θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τα όρια μεγέθους μηνύματος αλλά ενδέχεται η χωρητικότητα του γραμματοκιβωτίου του παραλήπτη να εξαντληθεί. Τυχόν μηνύματα που λαμβάνονται αφού εξαντληθεί η χωρητικότητα του γραμματοκιβωτίου συνήθως απορρίπτονται.

 • Χρησιμοποιήστε μορφές συμπιεσμένων αρχείων γραφικών     Οι διαθέσιμες μορφές αρχείων γραφικών είναι πάρα πολλές για να τις αναφέρουμε εδώ, ωστόσο οι πιο συχνές και καλύτερες μορφές αρχείου εικόνας για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι οι .jpg, .png και .gif. Οι μεγαλύτερου όγκου μορφές αρχείου γραφικών είναι εκείνες που δεν αποθηκεύονται σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου, όπως οι .tif και .bmp (προεπιλεγμένη μορφή αρχείου της Ζωγραφικής των Windows).

 • Χρησιμοποιήστε μικρότερα αρχικά αρχεία     Το μέγεθος των φωτογραφιών από ψηφιακές μηχανές είναι συνήθως μεγάλο, ακόμη και όταν έχουν αποθηκευτεί σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου όπως είναι η .jpg. Δεν είναι ασυνήθιστο μία εικόνα να έχει μέγεθος αρκετών megabyte. Μην ξεχνάτε ότι το μέγεθος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αυξηθεί κατά περίπου το ένα τρίτο κατά τη μεταφορά στο Internet. Χρησιμοποιήστε ρύθμιση μικρότερης ανάλυσης στη μηχανή σας την ώρα που τραβάτε ψηφιακές φωτογραφίες. Χρησιμοποιήστε μορφές συμπιεσμένων αρχείων όπως είναι η .jpg. Σε ένα πρόγραμμα γραφικών, περικόψτε τις φωτογραφίες στο απολύτως απαραίτητο περιεχόμενο. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης σμίκρυνσης εικόνων στα Windows και το Microsoft Outlook.

 • Χρησιμοποιήστε ένα βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων     Εκτός από τα βοηθητικά προγράμματα τρίτων κατασκευαστών τα Windows XP και Windows Vista περιλαμβάνουν έναβοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων που χρησιμοποιεί τη μορφή συμπιεσμένου αρχείου .zip. Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος συνημμένων αρχείων διαφόρων μορφών με ένα βοηθητικό πρόγραμμα συμπίεσης. Το ποσοστό της μείωσης θα είναι ελάχιστο για κάποιες μορφές αρχείων που είναι ήδη αποθηκευμένες σε συμπιεσμένη μορφή. Για παράδειγμα, το μέγεθος ενός αρχείου απλού κειμένου .txt θα μειωθεί δραματικά ενώ μια εικόνα .jpg όχι. Η μορφή αρχείου .jpg είναι ήδη μορφή συμπιεσμένου αρχείου. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη συμπίεση αρχείων στη Βοήθεια των Windows.

 • Εξέταση του φακέλου Απεσταλμένα     Από προεπιλογή, ένα αντίγραφο από κάθε μήνυμα που αποστέλλεται φυλάσσεται στον φάκελο απεσταλμένων. Αυτό αυξάνει το μέγεθος του αρχείου δεδομένων του Outlook, που σε ορισμένους λογαριασμούς μπορεί να υπολογίζεται στο όριο μεγέθους του γραμματοκιβωτίου σας, επειδή τα απεσταλμένα στοιχεία αποθηκεύονται στο διακομιστή αλληλογραφίας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×