Κωδικός σφάλματος 30174-4, 30125-4, 30038-4 ή 30125-1011 κατά την εγκατάσταση του Office

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ενδέχεται να μπορείτε να δείτε ένα από αυτά τα σφάλματα, εάν το λογισμικό, τείχος προστασίας ή διακομιστή μεσολάβησης ρυθμίσεων προστασίας από ιούς που αποτρέπουν την εγκατάσταση του Office. Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε να διορθώσετε το πρόβλημα. Ενημερώνουμε έχετε παρατίθενται πρώτα τις πιο συνηθισμένες λύσεις, ώστε να τις δοκιμάσετε με τη σειρά, ξεκινώντας από την εγκατάσταση του Office με το πρόγραμμα εγκατάστασης για εργασία χωρίς σύνδεση.

Κωδικός σφάλματος 30174-4 κατά την εγκατάσταση του Office

1 - εγκατάσταση του Office με το πρόγραμμα εγκατάστασης για εργασία χωρίς σύνδεση

Το πρόγραμμα εγκατάστασης χωρίς σύνδεση του Office μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τυχόν προβλήματα με τον διακομιστή μεσολάβησης, το τείχος προστασίας, το λογισμικό προστασίας από ιούς ή το Internet, τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Office 2016.

Ο τρόπος χρήσης του προγράμματος εγκατάστασης χωρίς σύνδεση εξαρτάται από το προϊόν του Office που έχετε. Ανατρέξτε στο θέμα Προγράμματα του Office για οικιακή χρήση και του Office για επιχειρήσεις και στη συνέχεια επιλέξτε από τον παρακάτω πίνακα.

Προϊόν του Office

Κάντε το εξής

Το προϊόν σας του Office είναι στην ενότητα Office για οικιακή χρήση

Χρήση του προγράμματος εγκατάστασης χωρίς σύνδεση του Office 2016

Το προϊόν σας του Office είναι στην ενότητα Office για επιχειρήσεις

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Εάν είστε ο διαχειριστής, μπορείτε να Επικοινωνήσετε με την υποστήριξη του Office 365 για επιχειρήσεις για να λάβετε βοήθεια.

Ως διαχειριστής μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο ανάπτυξης Office για να πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού του Office στο τοπικό δίκτυό σας. Μπορείτε στη συνέχεια να αναπτύξετε το Office χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως.

2 - Χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση

Εάν δεν χρησιμοποιείτε ήδη μια ενσύρματη σύνδεση στο Internet, συνδέστε τη συσκευή και προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά το Office.

3 - προσπαθήστε να εγκαταστήσετε από μια άλλη θέση

Εάν προσπαθείτε να κάνετε την εγκατάσταση στην εργασία ή στο σχολείο σας, το δίκτυο ενδέχεται να έχει κάποιους περιορισμούς που δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση του Office. Σε αυτή την περίπτωση, πάρτε τη συσκευή στο σπίτι, στο σπίτι ενός φίλου ή σε ένα ασύρματο ενεργό σημείο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά Office.

Σημείωση: Εάν πρέπει να εγκαταστήσετε το Office από την εργασία ή το σχολείο, το τμήμα ΙΤ μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τυχόν περιορισμούς του δικτύου.

4 - απενεργοποιήστε προσωρινά τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης

Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας και στο σπίτι και στην εργασία σας, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης στο Microsoft Edge ή τον Internet Explorer πριν εγκαταστήσετε το Office. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας του προγράμματος για να δείτε πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης.

Microsoft Edge
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη Κουμπί "Έναρξη" των Windows στα Windows 8 και τα Windows 10 (κάτω αριστερή γωνία) και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Δίκτυο και Internet, επιλέξτε Επιλογές Internet και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις δεξιά του στοιχείου "Επιλογή ρυθμίσεων", για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός διακομιστή μεσολάβησης για μια σύνδεση.

 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Internet Explorer 7, 8, 9, 10 ή 11

Σημείωση: Ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλες ρυθμίσεις για το διακομιστή μεσολάβησης τις οποίες θα χρειαστεί να παρακάμψετε. Εάν δεν λειτουργήσει αυτή η διαδικασία και εγκαθιστάτε το Office από την εργασία ή το σχολείο σας, επικοινωνήστε με το τμήμα IT για περισσότερες πληροφορίες. Οι διαχειριστές IT θα πρέπει να ανατρέξουν στην ενότητα Περιοχές διευθύνσεων URL και IP για το Office 365.

5 - απενεργοποιήστε προσωρινά λογισμικό προστασίας από ιούς

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε το λογισμικό προστασίας από ιούς, ανατρέξτε στην τοποθεσία Web του κατασκευαστή του λογισμικού προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε. Η κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού προστασίας από ιούς μπορεί επίσης να βοηθήσει. Μην ξεχάσετε να το εγκαταστήσετε ξανά, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Office και εάν το έχετε απενεργοποιήσει, μην ξεχάσετε να το ενεργοποιήσετε ξανά.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποιο λογισμικό προστασίας από ιούς έχετε, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου για να βρείτε το όνομα του λογισμικού προστασίας από ιούς που έχετε.

Συμβουλή: Τα Windows 10 συνοδεύονται από ένα προεπιλεγμένο λογισμικό προστασίας από ιούς, τον Windows Defender. Εάν είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιείτε αυτό, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη > Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Windows Defender στα αριστερά. Σύρετε το κουμπί στη θέση Απενεργοποίηση. Μην ξεχάσετε να το θέσετε σε Ενεργοποίηση ξανά.

Windows 10
 1. Για να μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε δεξί κλικ στο κουμπί Έναρξη Κουμπί "Έναρξη" των Windows στα Windows 8 και τα Windows 10 (κάτω αριστερή γωνία) και επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

  Λίστα επιλογών και εντολών που βλέπετε, όταν πατάτε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + X

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην προβολή Κατηγορία, επιλέξτε Σύστημα και ασφάλεια > Ασφάλεια και συντήρηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα από το στοιχείο Ασφάλεια.

  • Στην προβολή Μεγάλα εικονίδια ή Μικρά εικονίδια, επιλέξτε Ασφάλεια και συντήρηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα από το στοιχείο Ασφάλεια.

  Εάν τα Windows μπορούν να εντοπίσουν το λογισμικό προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε, θα εμφανιστεί στην περιοχή Προστασία από ιούς.

Windows 8.1
 1. Για να μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε δεξί κλικ στο κουμπί Έναρξη Κουμπί "Έναρξη" των Windows στα Windows 8 και τα Windows 10 (κάτω αριστερή γωνία) και επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

  Λίστα επιλογών και εντολών που βλέπετε, όταν πατάτε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + X

 2. Κάντε ένα από τα εξής

  • Στην προβολή Κατηγορία, επιλέξτε Σύστημα και ασφάλεια > Κέντρο ενεργειών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα από το στοιχείο Ασφάλεια.

  • Στην προβολή Μεγάλα εικονίδια ή Μικρά εικονίδια, επιλέξτε Κέντρο ενεργειών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα από το στοιχείο Ασφάλεια.

  Εάν τα Windows μπορούν να εντοπίσουν το λογισμικό προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε, θα εμφανιστεί στην περιοχή Προστασία από ιούς.

Windows 7
 1. Για να μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη Κουμπί "Έναρξη" των Windows 7 (κάτω αριστερή γωνία) και επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε ένα από τα εξής

  • Στην προβολή Κατηγορία, επιλέξτε Σύστημα και ασφάλεια > Κέντρο ενεργειών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα από το στοιχείο Ασφάλεια.

  • Στην προβολή Μεγάλα εικονίδια ή Μικρά εικονίδια, επιλέξτε Κέντρο ενεργειών και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα από το στοιχείο Ασφάλεια.

  Εάν τα Windows μπορούν να εντοπίσουν το λογισμικό προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε, θα εμφανιστεί στην περιοχή Προστασία από ιούς.

6 - απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος προστασίας

Αν χρησιμοποιείτε τείχος προστασίας άλλου κατασκευαστή, επισκεφτείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με το πώς να απενεργοποιήσετε προσωρινά το τείχος προστασίας. Για το Τείχος προστασίας των Windows, ανατρέξτε παρακάτω.

Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×