Ιδιότητα Visible

Ισχύει για

Αντικείμενο Application

Αντικείμενο DataAccessPage

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο Section

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο Page

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο Line

Αντικείμενο PageBreak

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο ToggleButton

Όταν χρησιμοποιείται με το αντικείμενο Application, επιστρέφει ή ορίζει εάν θα γίνεται ελαχιστοποίηση μιας εφαρμογής Microsoft Office Access 2007. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Visible για να εμφανίσετε ή να κάνετε απόκρυψη σε μια φόρμα, μια αναφορά, την ενότητα μιας φόρμας ή έκθεσης, μια σελίδα πρόσβασης δεδομένων, ή ένα στοιχείο ελέγχου. Πρόκειται για μια χρήσιμη διαδικασία εάν θέλετε να διατηρήσετε την πρόσβαση στις πληροφορίες μιας φόρμας χωρίς αυτή να είναι ορατή. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τιμή ενός στοιχείου ελέγχου σε μια κρυφή φόρμα ως κριτήρια για κάποιο ερώτημα. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean (Δυαδική τιμή). True αν είναι ορατή/ελαχιστοποιημένη, False αν δεν είναι ορατή/ελαχιστοποιημένη.

έκφραση.Visible

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Για το αντικείμενο Application:

  • Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Visible του αντικειμένου Application μόνο με τη χρήση του κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

  • Όταν ο χρήστης ξεκινά μια εφαρμογή, οι ιδιότητες Visible και UserControl του αντικειμένου Application ορίζονται και οι δύο στην τιμή True. Όταν η ιδιότητα UserControl ορίζεται στην τιμή True, δεν είναι δυνατός ο ορισμός της ιδιότητας Visible του αντικειμένου στην τιμή False.

  • Όταν ένα αντικείμενο Application δημιουργείται με χρήση Αυτοματισμός (προηγουμένως γνωστός ως Αυτοματισμός OLE), οι ιδιότητες Visible και UserControl του αντικειμένου ορίζονται και οι δύο στην τιμήFalse.

Για όλα τα άλλα αντικείμενα:

  • Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του αντικειμένου (για ενότητες και όλα τα στοιχεία ελέγχου εκτός από τις αλλαγές σελίδας), μια μακροεντολή, ή τη Visual Basic.

  • Για φόρμες, εκθέσεις και σελίδες πρόσβασης δεδομένων θα πρέπει να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τη VBA.

  • Για στοιχεία ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε την προεπιλογή για αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα DefaultControl στη VBA.

  • Η ιδιότητα Visible δεν επιδρά σε μια στήλη που βρίσκεται σε προβολή φύλλου δεδομένων. Για να καθορίσετε εάν η στήλη θα είναι ορατή σε Προβολή φύλλου δεδομένων, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα ColumnHidden.

  • Για να κάνετε απόκρυψη ενός αντικειμένου κατά την εκτύπωση, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα DisplayWhen.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Visible για να κάνετε απόκρυψη ενός στοιχείου ελέγχου σε μια φόρμα ή έκθεση συμπεριλαμβάνοντας την ιδιότητα σε μια μακροεντολή ή σε μια διαδικασία συμβάντος που εκτελείται όταν εμφανίζεται το συμβάν Current. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε ένα συγχαρητήριο μήνυμα δίπλα από το άθροισμα μηνιαίων πωλήσεων ενός συγκεκριμένου πωλητή σε μια έκθεση πωλήσεων, ανάλογα με το άθροισμα των πωλήσεων.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×