Ιδιότητα UniqueValues

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα UniqueValues όταν θέλετε να παραβλέπετε εγγραφές οι οποίες περιέχουν διπλότυπα δεδομένα στα πεδία που εμφανίζονται σε προβολή φύλλου δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν κάποιο αποτέλεσμα ερωτήματος περιέχει περισσότερα από ένα πεδία, ο συνδυασμός τιμών από το σύνολο των πεδίων πρέπει να είναι μοναδικός προκειμένου μια δεδομένη εγγραφή να συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα.

Σημείωση: Η ιδιότητα UniqueValues εφαρμόζεται μόνο στα ερωτήματα ενέργειας ερώτημα προσάρτησης και ερώτημα δημιουργίας πίνακα και στα ερωτήματα ερώτημα επιλογής.

Ρύθμιση

Η ιδιότητα UniqueValues χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Ναι

Εμφανίζει τις εγγραφές στις οποίες οι τιμές όλων των πεδίων που εμφανίζονται σε Προβολή φύλλου δεδομένων είναι μοναδικές.

Όχι

(Προεπιλογή) Εμφανίζονται όλες οι εγγραφές.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα UniqueValues στο φύλλο δεδομένων του ερωτήματος ή σε προβολή SQL στο παράθυρο "Ερώτημα".

Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα όταν δημιουργείτε ένα νέο ερώτημα με τη βοήθεια μιας πρότασης SQL. Το κατηγόρημα DISTINCT αντιστοιχεί με τη ρύθμιση της ιδιότητας UniqueValues. Το κατηγόρημα DISTINCTROW αντιστοιχεί με τη ρύθμιση της ιδιότητας UniqueRecords.

Σχόλια

Όταν ορίζετε την ιδιότητα UniqueValues στην τιμή Ναι, τα αποτελέσματα του ερωτήματος δεν έχουν δυνατότητα ενημέρωσης και δεν αντικατοπτρίζουν τις επακόλουθες αλλαγές που γίνονται από άλλους χρήστες.

Οι ιδιότητες UniqueValues και UniqueRecords σχετίζονται μεταξύ τους στο ότι μόνο μία από αυτές μπορεί να οριστεί κάθε φορά στην τιμή Ναι. Όταν ορίζετε την ιδιότητα UniqueValues στην τιμή Ναι, για παράδειγμα, η Access Microsoft Office Access 2007 ορίζει αυτόματα την ιδιότητα UniqueRecords στην τιμή Όχι. Μπορείτε, ωστόσο, να ορίσετε και τις δύο ιδιότητες στην τιμή Όχι. Όταν και οι δύο ιδιότητες ορίζονται στην τιμή Ναι, επιστρέφονται όλες οι εγγραφές.

tip

Αν θέλετε να μετρήσετε τον αριθμό των εμφανίσεων μιας τιμής σε κάποιο πεδίο, δημιουργήστε ένα ερώτημα συνόλων.

Παράδειγμα

Η πρόταση SELECT σε αυτό το παράδειγμα επιστρέφει μια λίστα των χωρών/περιοχών στις οποίες υπάρχουν πελάτες. Επειδή μπορεί να υπάρχουν πολλοί πελάτες σε κάθε χώρα/περιοχή, ενδέχεται στον πίνακα "Πελάτες" πολλές εγγραφές να ανήκουν στην ίδια χώρα/περιοχή. Ωστόσο, κάθε χώρα/περιοχή απεικονίζεται μόνο μια φορά στα αποτελέσματα του ερωτήματος.

Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τον πίνακα "Πελάτες", ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα.

Χώρα/Περιοχή

Όνομα εταιρείας

Βραζιλία

Familia Arquibaldo

Βραζιλία

Gourmet Lanchonetes

Βραζιλία

Hanari Carnes

Γαλλία

Du monde entier

Γαλλία

Folies gourmandes

Γερμανία

Frankenversand

Ιρλανδία

Hungry Owl All-Night Grocers


Αυτή η πρόταση SQL επιστρέφει τις χώρες/περιοχές στον ακόλουθο πίνακα:

SELECT DISTINCT Πελάτες.ΧώραΠεριοχή
FROM Πελάτες;

Χώρες/περιοχές που επιστρέφονται

Βραζιλία

Γαλλία

Γερμανία

Ιρλανδία


Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×