Ιδιότητα SortOrder

Χρησιμοποιείτε την ιδιότητα SortOrder για να καθορίσετε τη σειρά ταξινόμησης για πεδία και παράσταση σε μια έκθεση. Για παράδειγμα, εάν εκτυπώνετε μια λίστα προμηθευτών, μπορείτε να ταξινομήσετε τις εγγραφές αλφαβητικά με βάση το όνομα της εταιρείας. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.SortOrder

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα SortOrder χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Αύξουσα

False

(Προεπιλογή) Ταξινομεί τις τιμές με αύξουσα σειρά (A έως Z, 0 έως 9).

Φθίνουσα

True

Ταξινομεί τις τιμές με φθίνουσα σειρά (Z έως A, 9 έως 0).


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα SortOrder χρησιμοποιώντας το παράθυρο Ομάδα, Ταξινόμηση και Άθροισμα, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Στη Visual Basic, ορίζετε την ιδιότητα SortOrder σε Προβολή σχεδίασης, Προβολή διάταξης ή στη διαδικασία συμβάντος Open μιας έκθεσης χρησιμοποιώντας την ιδιότητα GroupLevel.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ρυθμίζει τη σειρά ταξινόμησης με αύξουσα ταξινόμηση για το πρώτο επίπεδο ομάδας στην έκθεση "Σύνοψη προϊόντων".

Εκθέσεις("Σύνοψη προϊόντων").GroupLevel(0).SortOrder = False  
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×