Ιδιότητα Section

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο OptionGroup

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο Page

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Line

Αντικείμενο PageBreak

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο SubForm

Η ιδιότητα Section όπως εφαρμόζεται για στοιχεία ελέγχου μιας φόρμας ή έκθεσης.

Μπορείτε να προσδιορίσετε αυτά τα στοιχείο ελέγχου με βάση την ενότητα μιας φόρμας ή μιας έκθεσης στην οποία εμφανίζεται το στοιχείο ελέγχου. Ανάγνωση/εγγραφή Integer (Ακέραιος αριθμός).

έκραση.Section

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα παραπάνω αντικείμενα.

Σχόλια

Για στοιχεία ελέγχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Section για να καθορίσετε την ενότητα στην οποία βρίσκεται το στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας ή έκθεσης.

Η ιδιότητα Section όπως εφαρμόζεται στα αντικείμενα Form και Report.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Section για να προσδιορίσετε την ενότητα μιας φόρμα ή αναφορά και να παρέχετε πρόσβαση στις ιδιότητες αυτής της ενότητας. Αντικείμενο Section μόνο για ανάγνωση.

έκφραση.Section(Ευρετήριο)

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα παραπάνω αντικείμενα.

Ευρετήριο    Απαιτείται Μεταβλητή. Ο αριθμός ή το όνομα της ενότητας.

Σχόλια

Η ιδιότητα Section αντιστοιχεί με μια συγκεκριμένη ενότητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες σταθερές που περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις σταθερές προκειμένου να καταστήσετε ευκολότερη την ανάγνωση του κώδικα.

Ρύθμιση

Σταθερά

Περιγραφή

0

acDetail

Ενότητα λεπτομερειών φόρμας ή ενότητα λεπτομερειών έκθεσης

1

acHeader

Ενότητα φόρμας ή κεφαλίδα αναφοράς

2

acFooter

Ενότητα φόρμας ή υποσέλιδο αναφοράς

3

acPageHeader

Ενότητα κεφαλίδα σελίδας φόρμας ή έκθεσης

4

acPageFooter

Ενότητα υποσέλιδο σελίδας φόρμας ή έκθεσης

5

acGroupLevel1Header

Ενότητα κεφαλίδας 1 επίπεδο ομάδας (μόνο εκθέσεις)

6

acGroupLevel1Footer

Ενότητα υποσέλιδου 1 Επιπέδου ομάδας (μόνο εκθέσεις)

7

acGroupLevel2Header

Ενότητα κεφαλίδας 2 επιπέδου-ομάδας (μόνο εκθέσεις)

8

acGroupLevel2Footer

Ενότητα υποσέλιδου 2 Επιπέδου ομάδας (μόνο εκθέσεις)


Αν μια έκθεση έχει πρόσθετες ενότητες επιπέδου-ομάδας, τα ζεύγη κεφαλίδας/υποσέλιδου αριθμούνται διαδοχικά ξεκινώντας με το 9.

Για φόρμες και εκθέσεις, η ιδιότητα Section είναι ένας πίνακας που περιέχει όλες τις υπάρχουσες ενότητες σε μια φόρμα ή έκθεση που καθορίζεται με βάση τον αριθμό ενότητας. Για παράδειγμα, το Section(0) παραπέμπει στην ενότητα λεπτομερειών μιας φόρμας και το Section(3) παραπέμπει στην ενότητα κεφαλίδας της σελίδας μιας φόρμας.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε παραπομπή σε μια ενότητα με βάση το όνομα. Οι ακόλουθες προτάσεις παραπέμπουν στην ενότητα Detail0 για τη φόρμα "Πελάτες" και είναι ισοδύναμες.

Φόρμες!Πελάτες.Section(acDetail).Visible

Φόρμες!Πελάτες.Section(0).Visible

Φόρμες!Πελάτες.Detail0.Visible

Για φόρμες και εκθέσεις, πρέπει να συνδυάσετε την ιδιότητα Section με άλλες ιδιότητες που εφαρμόζονται στις ενότητες της φόρμας ή της έκθεσης.

Παράδειγμα

Όπως εφαρμόζεται σε στοιχεία ελέγχου σε μια φόρμα ή έκθεση.

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα Section προκειμένου να καθορίσει τις ενότητες που περιέχουν το στοιχείο ελέγχου "ΚωδΠελάτη".

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Φόρμες!Πελάτες!ΚωδΠελάτη.Section

Όπως εφαρμόζεται στα αντικείμενα Form και Report.

Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε παραπομπή στην ιδιότητα Visible της ενότητας κεφαλίδας σελίδας στη φόρμα "Πελάτες".

Φόρμες!Πελάτες.Section(acPageHeader).Visible

Φόρμες!ΠελάτεςSection(3).Visible

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×