Ιδιότητα Report

Ισχύει για

Αντικείμενο Control

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο SubReport

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Report για να δημιουργήσετε παραπομπή σε μια αναφορά ή για να παραπέμψετε σε μια έκθεση που συσχετίζεται με ένα στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσα αναφορά.

έκφραση.Report

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Αυτή η ιδιότητα παραπέμπει στο αντικείμενο μια έκθεσης και είναι σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση σε όλες τις προβολές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα με τη βοήθεια μιας μακροεντολή ή της Visual Basic.

Αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται συνήθως για να παραπέμψει στην έκθεση που περιέχεται στο στοιχείο ελέγχου μιας δευτερεύουσας έκθεσης.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη συλλογή Reports, πρέπει να καθορίζετε το όνομα της έκθεσης.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα Report για να παραπέμψει στο στοιχείο ελέγχου σε μια δευτερεύουσα έκθεση.

Dim curTotalSales As Currency
curTotalSales = Εκθέσεις!Πωλήσεις!Υπάλληλοι.Έκθεση!TotalSales
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×