Ιδιότητα Printer

Ισχύει για

Αντικείμενο Application

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Επιστρέφει ή ορίζει ένα αντικείμενο Printer που αντιπροσωπεύει τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή του τρέχοντος συστήματος. Ανάγνωση/εγγραφή.

έκφραση.Printer

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα καθιστά τον πρώτο εκτυπωτή στη συλλογή Printers ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή του συστήματος, και στη συνέχεια αναφέρει το όνομα, τις πληροφορίες του προγράμματος οδήγησης και τις πληροφορίες θύρας αυτού του εκτυπωτή.

Dim prtDefault As Printer
Set Application.Printer = Application.Printers(0)
Set prtDefault = Application.Printer
With prtDefault
MsgBox "Device name: " & .DeviceName & vbCr _
& "Driver name: " & .DriverName & vbCr _
& "Port: " & .Port
End With
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×