Ιδιότητα PrintSection

Ισχύει για

Αντικείμενο Report

Η ιδιότητα PrintSection καθορίζει εάν μια ενότητα θα εκτυπώνεται. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.PrintSection

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα PrintSection χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

True

(Προεπιλογή) Η ενότητα εκτυπώνεται.

False

Η ενότητα δεν εκτυπώνεται.


Σημείωση: Για να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα, καθορίστε μια μακροεντολή ή μια διαδικασία συμβάντος για την ιδιότητα OnFormat μιας ενότητας.

Η Microsoft Office Access 2007 ορίζει αυτήν την ιδιότητα στην τιμή True πριν από το συμβάν Format κάθε ενότητας.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα δεν εκτυπώνει την ενότητα "Ενότητα κεφαλίδας σελίδας" της έκθεσης "Σύνοψη προϊόντων".

Private Sub PageHeaderSection_Format _
(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Reports("Product Summary").PrintSection = False
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×