Ιδιότητα Picture

Ισχύει για

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο Page

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Picture για να καθορίσετε ένα bitmap ή κάποιον άλλο τύπο γραφικού που θα εμφανίζεται σε ένα κουμπί εντολής, ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας, ένα κουμπί εναλλαγής, μια σελίδα σε ένα στοιχείο ελέγχου καρτέλας ή ως εικόνα φόντου σε μια φόρμα ή αναφορά. Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.Picture

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα Picture περιέχει (bitmap) ή τη διαδρομή και το όνομα αρχείου ενός bitmap ή ενός άλλου τύπου γραφικού που θα εμφανίζεται.

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας:

  • Το φύλλο ιδιοτήτων. Κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση στα δεξιά του πλαισίου ιδιοτήτων (για κουμπιά εντολής και κουμπιά εναλλαγής). Όταν επιλέγετε ένα από τα αρχεία bitmap από τη λίστα Διαθέσιμες εικόνες, η ρύθμιση της ιδιότητας είναι (bitmap).

  • Μια μακροεντολή.

  • Τον κώδικαVisual Basic for Applications (VBA). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια παράσταση συμβολοσειράς η οποία θα περιέχει τη διαδρομή και το όνομα του γραφικού, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

    btnShowLogo.Picture = "C:\Windows\Winlogo.bmp"

  • Την εντολή Εικόνα στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου και πεδία στην καρτέλα Σχεδίαση σε Προβολής σχεδίασης (για στοιχεία ελέγχου εικόνας ή εικόνες φόντου σε φόρμες και εκθέσεις) για να επιλέξετε ένα bitmap ή έναν άλλο τύπου γραφικού.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι (καμία). Μετά τη φόρτωση του γραφικού μέσα σε κάποιο αντικείμενο, η ρύθμιση της ιδιότητας είναι (bitmap) ή η διαδρομή και το όνομα αρχείου του γραφικού. Αν διαγράψετε το (bitmap) ή τη διαδρομή και το όνομα αρχείου του γραφικού από τη ρύθμιση της ιδιότητας, η εικόνα διαγράφεται από το αντικείμενο και η ρύθμιση της ιδιότητας είναι πάλι (καμία).

Αν η ιδιότητα PictureType έχει οριστεί στην τιμή Embedded, το γραφικό αποθηκεύεται μαζί με το αντικείμενο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα bitmap με τη βοήθεια του Microsoft Paintbrush ή κάποιας άλλης εφαρμογής για τη δημιουργία αρχείων bitmap. Ένα αρχείο bitmap πρέπει να έχει επέκταση .bmp, .ico, ή .dib. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αρχεία γραφικών μορφής .wmf ή .emf, ή οποιονδήποτε άλλο τύπο αρχείου γραφικού για τον οποίο διαθέτετε φίλτρο γραφικών. Οι φόρμες, οι εκθέσεις και τα στοιχεία ελέγχου εικόνας υποστηρίζουν όλα τα γραφικά. Τα κουμπιά εντολής και τα κουμπιά εναλλαγής υποστηρίζουν μόνο bitmaps.

Τα κουμπιά μπορούν να εμφανίζουν μια λεζάντα ή μια εικόνα. Αν αντιστοιχίσετε και τα δύο με ένα κουμπί, η εικόνα θα είναι ορατή αλλά όχι η λεζάντα. Αν η εικόνα διαγραφεί, η λεζάντα εμφανίζεται και πάλι. Η Microsoft Office Access 2007 εμφανίζει την εικόνα στο κέντρο του κουμπιού και περικομμένη εάν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από το κουμπί.

tip

Για να δημιουργήσετε ένα κουμπί εντολής ή ένα κουμπί εναλλαγής με μια λεζάντα ή εικόνα, μπορείτε να συμπεριλάβετε την επιθυμητή λεζάντα ως τμήμα του bitmap και να αντιστοιχίσετε το bitmap στην ιδιότητα Picture του στοιχείου ελέγχου.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει την εικόνα φόντου "Logo.gif" για την έκθεση "Παραγγελία αγοράς".

Reports("Purchase Order").Picture = _
"C:\Picture Files\Logo.gif"
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×