Ιδιότητα PageHeader

Ισχύει για

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα PageHeader για να καθορίσετε εάν η κεφαλίδα της σελίδας μιας έκθεσης εκτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο που εκτυπώνεται η κεφαλίδα της έκθεσης. Ανάγνωση/εγγραφή Byte.

έκφραση.PageHeader

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα PageHeader χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Όλες οι σελίδες

0

(Προεπιλογή) Η κεφαλίδα της σελίδας εκτυπώνεται σε όλες τις σελίδες της έκθεσης.

Χωρίς κεφαλίδα/υποσέλιδο έκθεσης

1

Η κεφαλίδα της σελίδας δεν εκτυπώνεται στην ίδια σελίδα με την κεφαλίδα της έκθεσης.

Χωρίς υποσέλιδο έκθεσης

2

Η κεφαλίδα της σελίδας δεν εκτυπώνεται στην ίδια σελίδα με το υποσέλιδο της έκθεσης. Η Microsoft Office Access 2007 εκτυπώνει το υποσέλιδο της έκθεσης σε μια νέα σελίδα.

Χωρίς κεφαλίδα/υποσέλιδο έκθεσης

3

Η κεφαλίδα σελίδας δεν εκτυπώνεται σε μια σελίδα που έχει είτε μια κεφαλίδα έκθεσης είτε ένα υποσέλιδο έκθεσης. Η Access εκτυπώνει το υποσέλιδο της έκθεσης σε μια νέα σελίδα.


Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις ιδιότητες χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της έκθεσης, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ιδιότητα PageHeader σε Προβολή σχεδίασης ή Προβολή διάταξης.

Η Access συνήθως εκτυπώνει τις κεφαλίδες της σελίδας μιας έκθεσης σε κάθε σελίδα της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων της πρώτης και της τελευταίας σελίδας.

Σε Προβολή σχεδίασης έκθεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδα/Υποσέλιδο σελίδας στην περιοχή Εμφάνιση/Απόκρυψη στην καρτέλα Διάταξη και μορφοποίηση για να εμφανίσετε τις ενότητες κεφαλίδας σελίδας και υποσέλιδου σελίδας.

Σημείωση: Κατά την εκτύπωση φορμών, οι κεφαλίδες της σελίδας εκτυπώνονται σε όλες τις σελίδες.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ρυθμίζει την ιδιότητα PageHeader για μια έκθεση στην τιμή "Χωρίς κεφαλίδα έκθεσης". Για να εκτελέσετε αυτό το παράδειγμα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή στο παράθυρο Εντοπισμός σφαλμάτων για μια έκθεση με όνομα Έκθεση1.

Reports!Report1.PageHeader = 1

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×