Ιδιότητα OrderByOn

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα OrderByOn για να καθορίσετε εάν εφαρμόζεται η ρύθμιση της ιδιότητας OrderBy ενός αντικειμένου. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.OrderByOn

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα OrderByOn χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

Η ρύθμιση της ιδιότητας OrderBy εφαρμόζεται με το άνοιγμα του αντικειμένου.

Όχι

False

(Προεπιλογή) Η ρύθμιση της ιδιότητας OrderBy δεν εφαρμόζεται με το άνοιγμα του αντικειμένου.


Σημείωση: Για εκθέσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε την ιδιότητα OrderByOn χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτωντης έκθεσης, μιας μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Για όλα τα άλλα αντικείμενα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ιδιότητα OrderByOn κάνοντας κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση στην περιοχή Ταξινόμηση & Φίλτρο στην Αρχική καρτέλα, ή χρησιμοποιώντας τον κώδικα VBA.

Κατά τη δημιουργία ενός νέου αντικειμένου, το αντικείμενο αυτό κληρονομεί τις ιδιότητες RecordSource , Filter , OrderBy, OrderByOn, και FilterOn του πίνακα ή του ερωτήματος από το οποίο δημιουργήθηκε.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εμφανίζει ένα μήνυμα το οποίο υποδεικνύει την κατάσταση της ιδιότητας OrderByOn για τη φόρμα "Λίστα αλληλογραφίας".

MsgBox "OrderByOn property is " & _
Forms("Mailing List").OrderByOn
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×