Ιδιότητα OrderBy

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα OrderBy προκειμένου να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να ταξινομούνται οι εγγραφές σε μια φόρμα, ένα ερώτημα, μια αναφορά, ή πίνακας. Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.OrderBy

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα OrderBy είναι μια παράσταση συμβολοσειράς που αντιστοιχεί με το όνομα του πεδίου ή των πεδίων στα οποία θέλετε να ταξινομήσετε τις εγγραφές. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα όνομα πεδίου, διαχωρίστε τα ονόματα με ένα κόμμα (,). Χρησιμοποιήστε την ιδιότηταOrderBy για να αποθηκεύσετε μια τιμή ταξινόμησης και να τη χρησιμοποιήσετε μελλοντικά. Οι τιμές OrderBy αποθηκεύονται με τα αντικείμενα στα οποία δημιουργούνται. Φορτώνονται αυτόματα με το άνοιγμα του αντικειμένου, αλλά δεν εφαρμόζονται αυτόματα.

Όταν ορίζετε την ιδιότητα OrderBy εισάγοντας ένα ή περισσότερα πεδία, οι εγγραφές ταξινομούνται με αύξουσα σειρά. Ομοίως, ο κώδικας Visual Basic for Applications (VBA), από προεπιλογή, ταξινομεί αυτά τα πεδία με αύξουσα σειρά.

Εάν θέλετε να ταξινομήσετε τις εγγραφές με φθίνουσα σειρά, πληκτρολογήστε DESC στο τέλος της αλφαριθμητικής έκφρασης. Για παράδειγμα, για να ταξινομήσετε εγγραφές πελάτη με φθίνουσα σειρά με βάση το όνομα επαφής, ορίστε την ιδιότητα OrderBy στην επιλογή "ContactName DESC".

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα OrderBy χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του αντικειμένου, μιαμακροεντολή, ή τον κώδικα VBA.

Στις εκθέσεις, η ιδιότητα OrderByOn πρέπει να ορίζεται στην τιμή Ναι προκειμένου να εφαρμόζεται η σειρά ταξινόμησης που καθορίζεται με βάση την ιδιότητα OrderBy του αντικειμένου. Για τις φόρμες, επιλέξτε το πεδίο με βάση το οποίο θέλετε να ταξινομήσετε τις εγγραφές και στην Αρχική καρτέλα, στην ομάδα Ταξινόμηση & Φίλτρο, κάντε κλικ στη σειρά ταξινόμησης που θέλετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ιδιότητα OrderByOn για φόρμες ή για εκθέσεις χρησιμοποιώντας τον κώδικα VBA.

Ορίζοντας την ιδιότητα OrderBy για μια ανοικτή έκθεση, εκτελούνται οι διαδικασίες συμβάντος Close και Open της έκθεσης.

Σημείωση: Κατά τη δημιουργία ενός νέου αντικειμένου, το αντικείμενο αυτό κληρονομεί τις ιδιότητες RecordSource, Filter, OrderBy, και OrderByOn του πίνακα ή του ερωτήματος από το οποίο δημιουργήθηκε. Για φόρμες και εκθέσεις, τα φίλτρα που κληρονομούνται δεν εφαρμόζονται αυτόματα κατά το άνοιγμα ενός αντικειμένου.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×