Ιδιότητα OnNotInList

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Ορίζει ή επιστρέφει την τιμή του πλαισίου Όταν δεν υπάρχει στη λίστα στο παράθυρο Ιδιότητες ενός σύνθετου πλαισίου. Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.OnNotInList

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Αυτή η ιδιότητα είναι χρήσιμη, για την, μέσω προγραμματισμού, αλλαγή της ενέργειας που εκτελείται από την Microsoft Office Access 2007 κατά την ενεργοποίηση ενός συμβάντος. Για παράδειγμα, μεταξύ κλήσεων συμβάντων μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τις παραμέτρους μιας έκφρασης, ή να μεταβείτε από μια διαδικασία συμβάντος σε μια έκφραση ή μακροεντολή, ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε το συμβάν.

Το συμβάν NotInList εμφανίζεται όταν ο χρήστης καταχωρεί μια τιμή στο τμήμα ενός πλαισίου κειμένου ενός σύνθετου πλαισίου το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη λίστα με τα σύνθετα πλαίσια.

Η τιμή OnNotInList θα είναι μία από τις ακόλουθες, ανάλογα με την επιλογή που κάνετε στο παράθυρο Επιλογή λειτουργίας δόμησης (διαθέσιμο κάνοντας κλικ στο κουμπί Δόμηση που βρίσκεται δίπλα από το πλαίσιο Όταν δεν υπάρχει στη λίστα στο φύλλο ιδιοτήτων του σύνθετου πλαισίου):

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης έκφρασης, η τιμή θα είναι "=expression", όπου έκφραση είναι η έκφραση από το παράθυρο Λειτουργία δόμησης έκφρασης.

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης μακροεντολής, η τιμή θα είναι το όνομα της μακροεντολής.

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης κώδικα, η τιμή θα είναι "[Διαδικασία συμβάντος]".

Αν το πλαίσιο Όταν δεν υπάρχει στη λίστα είναι κενό, η τιμή της ιδιότητας είναι μια κενή συμβολοσειρά.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εκτυπώνει την τιμή της ιδιότητας OnNotInList στο παράθυρο "Άμεση" για το σύνθετο πλαίσιο κειμένου "Κατάσταση" στη φόρμα "Καταχώρηση παραγγελίας".

Εντοπισμός_λαθών.Εκτύπωση φορμών("Καταχώρηση παραγγελίας"). _
Στοιχεία ελέγχου("Κατάσταση").Όταν δεν υπάρχει στη λίστα
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×