Ιδιότητα OnDirty

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο TextBox

Ορίζει ή επιστρέφει την τιμή του πλαισίου Με αλλοίωση εγγραφής μετά την αποθήκευση στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ενός εκ των αντικειμένων της λίστας "Ισχύει για". Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.OnDirty

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Αυτή η ιδιότητα είναι χρήσιμη, για την, μέσω προγραμματισμού, αλλαγή της ενέργειας που εκτελείται από την Microsoft Office Access 2007 κατά την ενεργοποίηση ενός συμβάντος. Για παράδειγμα, μεταξύ κλήσεων συμβάντων μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τις παραμέτρους μιας έκφρασης, ή να μεταβείτε από μια διαδικασία συμβάντος σε μια έκφραση ή μακροεντολή, ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε το συμβάν.

Το συμβάν Dirty εμφανίζεται όταν αλλάζουν τα περιεχόμενα μιας φόρμας ή τμήματος κειμένου ενός σύνθετου πλαισίου. Εμφανίζεται επίσης όταν μετακινείστε από μια σελίδα σε κάποια άλλη στο στοιχείο ελέγχου μιας καρτέλας.

Η τιμή OnDirty θα είναι μία από τις ακόλουθες, ανάλογα με την επιλογή που κάνετε στο παράθυρο Επιλογή λειτουργίας δόμησης (διαθέσιμο κάνοντας κλικ στην επιλογή Δόμηση στο παράθυρο Ιδιότητες του αντικειμένου):

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης έκφρασης, η τιμή θα είναι "=expression", όπου έκφραση είναι η έκφραση από το παράθυρο Λειτουργία δόμησης έκφρασης.

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης μακροεντολής, η τιμή θα είναι το όνομα της μακροεντολής.

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης κώδικα, η τιμή θα είναι "[Διαδικασία συμβάντος]".

Αν το πλαίσιο Με αλλοίωση εγγραφής μετά την αποθήκευση είναι κενό, η τιμή της ιδιότητας είναι μια κενή συμβολοσειρά.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εκτυπώνει την τιμή της ιδιότητας OnDirty στο παράθυρο "Άμεση" για τη φόρμα "Καταχώρηση παραγγελίας".

Εντοπισμός_λαθών.Εκτύπωση φορμών("Καταχώρηση παραγγελίας").Με αλλοίωση εγγραφής μετά την αποθήκευση

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×