Ιδιότητα OnClick

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο Section

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο ObjectFrame

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο Page

Ορίζει ή επιστρέφει την τιμή του πλαισίου Με το κλικ στο παράθυροΙδιότητες ενός εκ των αντικειμένων στη λίστα "Ισχύει για". Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.OnClick

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Αυτή η ιδιότητα είναι χρήσιμη, για την, μέσω προγραμματισμού, αλλαγή της ενέργειας που εκτελείται από την Microsoft Office Access 2007 κατά την ενεργοποίηση ενός συμβάντος. Για παράδειγμα, μεταξύ κλήσεων συμβάντων μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τις παραμέτρους μιας έκφρασης, ή να μεταβείτε από μια διαδικασία συμβάντος σε μια έκφραση ή μακροεντολή, ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε το συμβάν.

Το συμβάν Click προκύπτει όταν κάποιος χρήστης πιέζει και απελευθερώνει το αριστερό κουμπί του ποντικιού επάνω σε κάποιο αντικείμενο.

Η τιμή OnClickθα είναι μία από τις ακόλουθες, ανάλογα με την επιλογή που κάνετε στο παράθυρο Επιλογή λειτουργίας δόμησης (διαθέσιμο κάνοντας κλικ στο κουμπί Δόμηση που βρίσκεται δίπλα από το πλαίσιο Με το κλικ στο παράθυρο Ιδιότητες του αντικειμένου):

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης έκφρασης, η τιμή θα είναι "=expression", όπου έκφραση είναι η έκφραση από το παράθυρο Λειτουργία δόμησης έκφρασης.

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης μακροεντολής, η τιμή θα είναι το όνομα της μακροεντολής.

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης κώδικα, η τιμή θα είναι "[Διαδικασία συμβάντος]".

Αν το πλαίσιο Με το κλικ είναι κενό, η τιμή της ιδιότητας είναι μια κενή συμβολοσειρά.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα συσχετίζει το συμβάν Click με τη διαδικασία συμβάντος "OK_Click" για το κουμπί με όνομα "OK" της φόρμας "Καταχώρηση παραγγελίας", εάν δεν υπάρχει κάποια τρέχουσα συσχέτιση.

Με φόρμες("Καταχώρηση παραγγελίας").Στοιχεία_ελέγχου("OK")
If .Με το κλικ = "" Then
.Με το κλικ = "[Διαδικασία συμβάντονς]"
End If
End With
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×