Ιδιότητα OnChange

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο TextBox

Ορίζει ή επιστρέφει την τιμή του πλαισίου Με την αλλαγή στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ενός εκ των αντικειμένων της λίστας "Ισχύει για". Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).έκφραση.Με την αλλαγή

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Αυτή η ιδιότητα είναι χρήσιμη, για την, μέσω προγραμματισμού, αλλαγή της ενέργειας που εκτελείται από την Microsoft Office Access 2007 κατά την ενεργοποίηση ενός συμβάντος. Για παράδειγμα, μεταξύ κλήσεων συμβάντων μπορεί να θέλετε να αλλάξετε τις παραμέτρους μιας έκφρασης, ή να μεταβείτε από μια διαδικασία συμβάντος σε μια έκφραση ή μακροεντολή, ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε το συμβάν.

Το συμβάν Change εμφανίζεται όταν αλλάζουν τα περιεχόμενα ενός πλαισίου κειμένου ή του τμήματος κειμένου ενός σύνθετου πλαισίου. Εμφανίζεται επίσης όταν μετακινείστε από μια σελίδα σε μια άλλη σελίδα στο στοιχείο ελέγχου μιας καρτέλας.

Η τιμή OnChange θα είναι μία από τις ακόλουθες, ανάλογα με την επιλογή που κάνετε στο παράθυρο Επιλογή λειτουργίας δόμησης (διαθέσιμο κάνοντας κλικ στο κουμπί Δόμηση που βρίσκεται δίπλα από το πλαίσιο Με την αλλαγή στο φύλλο ιδιοτήτων του αντικειμένου):

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης έκφρασης, η τιμή θα είναι "=expression", όπου έκφραση είναι η έκφραση από το παράθυρο Λειτουργία δόμησης έκφρασης.

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης μακροεντολής, η τιμή θα είναι το όνομα της μακροεντολής.

  • Αν επιλέξετε Λειτουργία δόμησης κώδικα, η τιμή θα είναι "[Διαδικασία συμβάντος]".

Αν το πλαίσιο Με την αλλαγή είναι κενό, η τιμή της ιδιότητας είναι μια κενή συμβολοσειρά.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εκτυπώνει την τιμή της ιδιότηταςOnChange στο παράθυρο "Άμεση" για το πλαίσιο κειμένου "Διεύθυνση" στη φόρμα "Καταχώρηση παραγγελίας".

Εντοπισμός_λαθών.Εκτύπωση_φορμών("Καταχώρηση παραγγελίας").Στοιχεία_ελέγχου("Διεύθυνση").Με την αλλαγή

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×