Ιδιότητα NextRecord

Ισχύει για

Αντικείμενο Report

Η ιδιότητα NextRecord καθορίζει εάν η ενότητα θα πρέπει να προχωρήσει στην επόμενη εγγραφή. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.NextRecord

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα NextRecord χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

True

(Προεπιλογή) Η ενότητα μετακινείται στην επόμενη εγγραφή.

False

Η ενότητα δεν μετακινείται στην επόμενη εγγραφή.

Για να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα, καθορίστε μια μακροεντολή ή μια διαδικασία συμβάντος για την ιδιότητα OnFormat μιας ενότητας.

Η Microsoft Office Access 2007 ορίζει αυτήν την ιδιότητα στην τιμή True πριν από το συμβάν Format κάθε ενότητας.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα ορίζει την ιδιότητα NextRecord στην τιμή False για μια συγκεκριμένη έκθεση.

Public Sub ChangeNextRecord(r As Report)
r.NextRecord = False
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×