Ιδιότητα Name

Ισχύει για

Αντικείμενο AccessObject

Αντικείμενο CodeProject

Αντικείμενο φόρμας

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Αναφοράς

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο AccessObjectProperty

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο εικόνας

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο έκθεσης

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο AdditionalData

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο ετικέτας

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο ενότητας

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο εφαρμογής

Αντικείμενο CurrentProject

Αντικείμενο γραμμής

Αντικείμενο σελίδας

Αντικείμενο SmartTag

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο PageBreak

Αντικείμενο SmartTagAction

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο DataAccessPage

Αντικείμενο Module

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο SmartTagProperty

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Name για να καθορίσετε ή να προσδιορίσετε μια παράσταση συμβολοσειράς που προσδιορίζει το όνομα ενός αντικειμένου. Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά) για τα ακόλουθα αντικείμενα: AdditionalData, BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, CustomControl, Form, Image, Label, Line, ListBox, Module, ObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, Page, PageBreak, Rectangle, Report, Section, SmartTagProperty, SubForm, TabControl, TextBox, και ToggleButton. Μόνο για ανάγνωσηString (Συμβολοσειρά) για τα ακόλουθα αντικείμενα: AccessObject, AccessObjectProperty, Application, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, SmartTag, και SmartTagAction.

έκφραση.Name

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα παραπάνω αντικείμενα.

Σχόλια

Ένα έγκυρο όνομα πρέπει να συμφωνεί με τις βασικές συμβάσεις ονοματοδοσίας που ισχύουν για την Microsoft Office Access 2007. Για αντικείμενο Microsoft Access, το όνομα μπορεί να περιέχει μέχρι 64 χαρακτήρες. Για στοιχεία ελέγχου, το όνομα μπορεί να περιέχει μέχρι 255 χαρακτήρες.

Για νέα αντικείμενα, ορίστε την ιδιότητα Name κάνοντας κλικ στην εντολή Αποθήκευση από το Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και πληκτρολογήστε ένα έγκυρο όνομα. Για να αλλάξετε το όνομα ενός υπάρχοντος αντικειμένου στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ με το κουμπί του ποντικιού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Μετονομασία. Για να αλλάξετε το όνομα ενός υπάρχοντος αντικειμένου όταν το αντικείμενο είναι ανοιχτό, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Για μια ενότητα ή στοιχείο ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Name σε εκφράσεις για αντικείμενα.

Το προεπιλεγμένο όνομα για νέα αντικείμενα είναι το όνομα αντικειμένου συν ένα μοναδικό ακέραιο αριθμό. Για παράδειγμα, η πρώτη νέα φόρμα είναι Φόρμα1, η δεύτερη νέα φόρμα είναι Φόρμα2, και ούτω καθεξής. Μια φόρμα δεν μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με ένα άλλο αντικείμενο συστήματος, όπως το αντικείμενο Screen.

Για ένα μη δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου, το προεπιλεγμένο όνομα είναι ο τύπος του στοιχείου ελέγχου συν ένα μοναδικό ακέραιο αριθμό. Για παράδειγμα, εάν το πρώτο στοιχείο ελέγχου που προσθέτετε σε μια φόρμα είναι ένα πλαίσιο κειμένου, η ρύθμιση της ιδιότητας Name αυτού του στοιχείου ελέγχου είναι Κείμενο1.

Για ένα δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου, το προεπιλεγμένο όνομα είναι το όνομα του πεδίου στην υποκείμενη προέλευση δεδομένων. Αν δημιουργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου σύροντας ένα πεδίο από τη λίστα πεδίων, η ρύθμιση της ιδιότητας FieldName του πεδίου αντιγράφεται στο πλαίσιο της ιδιότητας Name του στοιχείο ελέγχου.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε "Φόρμα" ή "Έκθεση" για να ονομάσετε ένα στοιχείο ελέγχου ή μια ενότητα.

Στοιχεία ελέγχου που περιέχονται στην ίδια φόρμα, έκθεση ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων δεν μπορούν να έχουν το ίδιο όνομα. Αντίθετα, στοιχεία ελέγχου σε διαφορετικές φόρμες, εκθέσεις ή σελίδες πρόσβασης δεδομένων μπορούν να έχουν το ίδιο όνομα. Ένα στοιχείο ελέγχου και μια ενότητα στην ίδια φόρμα δεν μπορούν να κάνουν κοινή χρήση του ίδιου ονόματος.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα επιστρέφει την ιδιότητα Name για την πρώτη φόρμα στη συλλογή Forms.

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×