Ιδιότητα Locked

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο ObjectFrame

Η ιδιότητα Locked καθορίζει το πότε μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου σε Προβολή φόρμας. Ανάγνωση/εγγραφήBoolean (Δυαδική τιμή) .έκφραση.Locked

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα Locked χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

(Προεπιλογή για μη δεσμευμένα πλαίσια αντικειμένου) Το στοιχείο ελέγχου λειτουργεί κανονικά αλλά δεν επιτρέπει την επεξεργασία, την προσθήκη ή τη διαγραφή δεδομένων.

Όχι

False

(Προεπιλογή για όλα τα στοιχεία ελέγχου εκτός από τα μη δεσμευμένα πλαίσια αντικειμένου) Το στοιχείο ελέγχου λειτουργεί κανονικά και επιτρέπει την επεξεργασία, την προσθήκη και τη διαγραφή δεδομένων.

Μπορείτε να ορίσετε αυτές τις ιδιότητες χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων μιας φόρμας, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Locked για να προστατεύσετε τα δεδομένα σε έναπεδίο δημιουργώντας τα σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε ένα στοιχείο ελέγχου να εμφανίζει μόνο πληροφορίες, χωρίς να επιτρέπεται η επεξεργασία, ή μπορεί να θέλετε να κλειδώσετε κάποιο στοιχείο ελέγχου μέχρι να ικανοποιηθεί κάποια συγκεκριμένη συνθήκη.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα κάνει εναλλαγή της ιδιότητας Enabled ενός κουμπιού εντολής και των ιδιοτήτων Enabled και Locked ενός στοιχείου ελέγχου, ανάλογα με το είδος του υπαλλήλου που εμφανίζεται στην τρέχουσα εγγραφή. Αν ο υπάλληλος είναι διευθυντής, ενεργοποιείται το κουμπί ΛεπτομέρειεςΜισθού και το στοιχείο ελέγχου ΠροσωπικέςΠληροφορίες ξεκλειδώνει και ενεργοποιείται και αυτό.

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×