Ιδιότητα IsVisible

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο εικόνας

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο ετικέτας

Αντικείμενο OptionGroup

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο γραμμής

Αντικείμενο σελίδας

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο PageBreak

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο ορθογώνιου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα IsVisible στον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA) για να καθορίσετε εάν κάποιο στοιχείο ελέγχου σε μια αναφορά είναι ορατό. Ανάγνωση/εγγραφήBoolean (Δυαδική τιμή) .

έκφραση.IsVisible

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα IsVisible χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Περιγραφή

True

(Προεπιλογή) Το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό.

False

Το στοιχείο ελέγχου δεν είναι ορατό.

Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα IsVisible μόνο για το συμβάν Print μιας ενότητας έκθεσης η οποία περιέχει το στοιχείο ελέγχου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα IsVisible μαζί με την ιδιότητα HideDuplicates προκειμένου να καθορίσετε πότε ένα στοιχείο ελέγχου σε μια έκθεση θα είναι ορατό και να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε άλλα στοιχεία ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε απόκρυψη ενός στοιχείου ελέγχου γραμμής όταν κάποιο στοιχείο ελέγχου πλαίσιο κειμένου είναι κρυφό επειδή περιέχει διπλότυπες τιμές.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί την ιδιότητα IsVisible ενός πλαισίου κειμένου για να ελέγξει την εμφάνιση του στοιχείου ελέγχου της γραμμής μιας έκθεσης. Αυτή η έκθεση βασίζεται σε έναν πίνακα Προϊόντων και χρησιμοποιεί τρία στοιχεία ελέγχου με τις ακόλουθες ιδιότητες.

Ιδιότητες

Στοιχείο ελέγχου γραμμής

Πλαίσιο κειμένου #1

Πλαίσιο κειμένου #2

Όνομα

Γραμμή0

ΚωδΚατηγορίας

ΌνομαΠροϊόντος

Προέλευση στοιχείου ελέγχου

ΚωδΚατηγορίας

ΌνομαΠροϊόντος

Απόκρυψη διπλότυπων

Ναι

Όχι

Αριστερά

0

0

2.0

Επάνω

0

.1

.1

Πλάτος

4.0

1.0

1.0


Επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα στην ενότητα "Δηλώσεις" της λειτουργικής μονάδας της έκθεσης, και στη συνέχεια προβάλετε την έκθεση για να δείτε τη μορφοποίηση γραμμής η οποία ελέγχεται από την ιδιότητα IsVisible:

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, _
PrintCount As Integer)
If Me!CategoryID.IsVisible Then
Me!Line0.Visible = True
Else
Me!Line0.Visible = False
End If
End Sub
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×