Ιδιότητα Height

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο εικόνας

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο ενότητας

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο ετικέτας

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο γραμμής

Αντικείμενο σελίδας

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο ορθογώνιου

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο έκθεσης

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Height (σε συνδυασμό με την ιδιότητα Width) για να προσαρμόσετε το μέγεθος ενός αντικειμένου με βάση συγκεκριμένες διαστάσεις. Κάντε ανάγνωση/εγγραφή του Ακέραιου αριθμού για όλα τα αντικείμενα στη λίστα "Ισχύει για" εκτός από το αντικείμενο Report, που είναι για ανάγνωση/εγγραφήLong (Ακέραιου μεγάλου μήκους).

έκφραση.Height

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα παραπάνω αντικείμενα.

&nbspΣχόλια

Η ιδιότητα Height εφαρμόζεται μόνο σε ενότητες μιας φόρμας ή εκθέσης, και όχι σε φόρμα και αναφορά.

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για το επιθυμητό ύψος με βάση την τρέχουσα μονάδα μέτρησης. Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μονάδα μέτρησης, από τη ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου των Windows, καθορίστε τη μονάδα, όπως εκ. ή ίντσες (για παράδειγμα, 5 εκ. ή 3 ίντσ.).

Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων αντικειμένου, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Για στοιχεία ελέγχου, μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα DefaultControl στον κώδικα VBA.

Στη VBA, χρησιμοποιήστε αριθμητική παράσταση για να ορίσετε την τιμή για αυτήν την ιδιότητα. Οι τιμές εκφράζονται σε twip.

Για ενότητες μιας έκθεσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μακροεντολή ή τον κώδικα VBA για να ορίσετε την ιδιότητα Height κατά την εκτύπωση ή την προεπισκόπηση μιας έκθεσης. Για στοιχεία ελέγχου μιας έκθεσης, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Height όταν εκτυπώνετε ή κάνετε προεπισκόπηση μιας έκθεσης μόνο με τη βοήθεια μιας μακροεντολής ή μιαςδιαδικασία συμβάντος η οποία καθορίζεται στη ρύθμιση ιδιότητας συμβάντος OnFormat μιας ενότητας.

Μετά την εκκίνηση της διαδικασίας εκτύπωσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα για ένα αντικείμενο. Για παράδειγμα, εάν προσπαθήσετε να ορίσετε την ιδιότητα Height στο συμβάν Print μιας έκθεσης, εμφανίζεται ένα σφάλμα.

Η Microsoft Office Access 2007 ορίζει αυτόματα την ιδιότητα Height όταν δημιουργείτε ή αλλάζετε το μέγεθος ενός στοιχείου ελέγχου ή όταν προσαρμόζετε το μέγεθος ενός παραθύρου σε προβολή σχεδίασης ή προβολή σχεδίασης.

Το ύψος των ενοτήτων υπολογίζεται από το εσωτερικό των περιγραμμάτων τους. Το ύψος των στοιχείων ελέγχου υπολογίζεται από το κέντρο των περιγραμμάτων τους, και έτσι τα στοιχεία ελέγχου με διαφορετικό πλάτος περιγράμματος θα ευθυγραμμίζονται σωστά. Τα περιθώρια για φόρμες και εκθέσεις καθορίζονται κάνοντας κλικ στην επιλογή Περιθώρια στην καρτέλα Διάταξη σελίδας.

Σημείωση: Για να ορίσετε την αριστερή και επάνω θέση για ένα αντικείμενο, χρησιμοποιήστε τις ιδιότητες Left και Top.

Παράδειγμα

Ο ακόλουθος κώδικας αλλάζει το μέγεθος ενός κουμπιού εντολής σε ένα τετράγωνο κουμπί 2 εκ. επί 2 εκ. (η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης στη VBA είναι σε twip. 1440 twip ισοδυναμούν με μία ίντσα):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×