Ιδιότητα FilterOn

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα FilterOn για να καθορίσετε ή να προσδιορίσετε εάν εφαρμόζεται η ιδιότητα Filter για μια φόρμα ή αναφορά. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.FilterOn

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Αν έχετε καθορίσει ένα φίλτρο σε κάποιο έργο της Microsoft Access (.adp), χρησιμοποιήστε την ιδιότητα ServerFilterByForm.

Η ιδιότητα FilterOn χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

Εφαρμόζεται η ιδιότητα αντικειμένου Filter.

Όχι

False

(Προεπιλογή) Η ιδιότητα αντικειμένου Filter δεν εφαρμόζεται.


Σημείωση: Για εκθέσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε την ιδιότητα FilterOn χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της έκθεσης ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Για φόρμες, μπορείτε να ρυθμίσετε την ιδιότητα FilterOn σε μια μακροεντολή ή με χρήση του κώδικα VBA. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτήν την ιδιότητα κάνοντας κλικ στην επιλογή Εναλλαγή φίλτρου στην περιοχή Ταξινόμηση & Φίλτρο στην καρτέλα Δεδομένα.

Για να εφαρμόσετε ένα αποθηκευμένο φίλτρο, πιέστε το κουμπί Εναλλαγή φίλτρου για φόρμες ή εφαρμόστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τη Visual Basic ρυθμίζοντας την ιδιότητα FilterOn στην τιμή True για φόρμες ή εκθέσεις. Για εκθέσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε την ιδιότητα FilterOn στην τιμή Ναι στο φύλλο ιδιοτήτων της έκθεσης.

Το κουμπί Εναλλαγή φίλτρου υποδεικνύει την κατάσταση των ιδιοτήτων Filter και FilterOn. Το κουμπί παραμένει απενεργοποιημένο μέχρι να εφαρμοστεί κάποιο φίλτρο. Αν εφαρμοστεί ένα υπάρχον φίλτρο, το κουμπίΕναλλαγή φίλτρου εμφανίζεται πατημένο. Για να εφαρμόσετε αυτόματα ένα φίλτρο κατά το άνοιγμα μιας φόρμας ή έκθεσης, καθορίστε στη ρύθμιση ιδιότητας του συμβάντοςOnOpen της φόρμας είτε μια μακροεντολή που χρησιμοποιεί την ενέργεια Εφαρμογή φίλτρου ή μια διαδικασία συμβάντος η οποία χρησιμοποιεί τη μέθοδο ApplyFilter του αντικειμένου DoCmd.

Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα φίλτρο κάνοντας κλικ στο πατημένο κουμπί Εναλλαγή φίλτρου στην περιοχήΤαξινόμηση & Φίλτρο στην καρτέλα Δεδομένα, ή χρησιμοποιώντας τον κώδικα VBA για να ορίσετε την ιδιότηταFilterOn στην τιμή False. Για εκθέσεις, μπορείτε να καταργήσετε ένα φίλτρο ρυθμίζοντας την ιδιότηταFilterOn στην τιμή Όχι στο φύλλο ιδιοτήτων της έκθεσης.

Σημείωση: Κατά τη δημιουργία ενός νέου αντικειμένου, το αντικείμενο αυτό κληρονομεί τις ιδιότητες RecordSource, Filter, ServerFilter. OrderBy, και OrderByOn του πίνακα ή του ερωτήματος από το οποίο δημιουργήθηκε. Για φόρμες και εκθέσεις, τα φίλτρα που κληρονομούνται δεν εφαρμόζονται αυτόματα κατά το άνοιγμα ενός αντικειμένου.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×