Ιδιότητα Filter

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο Report

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Filter προκειμένου να καθορίσετε ένα υποσύνολο εγγραφών που θα εμφανίζονται όταν ένα φίλτρο εφαρμόζεται σε μια φόρμα, αναφορά, ερώτημα, ή πίνακας. Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.Filter

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Αν θέλετε να καθορίσετε ένα φίλτρο διακομιστή σε ένα έργο της Microsoft Access (.adp) για δεδομένα που βρίσκονται σε κάποιο διακομιστή, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα ServerFilter.

Η ιδιότητα Filter είναι μια παράσταση συμβολοσειράς η οποία αποτελείται από έναν όρο όρος WHERE χωρίς τη λέξη-κλειδί WHERE. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος κώδικας Visual Basic for Applications (VBA) καθορίζει και εφαρμόζει ένα φίλτρο ώστε να εμφανίζει μόνο τους πελάτες από τις ΗΠΑ:

Me.Filter = "ΧώραΠεριοχή = 'USA'"
Me.FilterOn = True

Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας ένα φύλλο ιδιοτήτων ενός πίνακα ή φόρμας, μια μακροεντολή, ή τον κώδικα VBA.

Μπορείτε ακόμα να ρυθμίσετε αυτήν την ιδιότητα σε προβολή φόρμας, προβολή έκθεσης, προβολή φύλλου δεδομένων ή προβολή διάταξης, κάνοντας κλικ στην επιλογή Φίλτρο ή Επιλογή στην περιοχή Ταξινόμηση & Φίλτρο στην καρτέλα Δεδομένα και κάνοντας κλικ σε μία από τις εντολές του υπομενού.

Σημείωση: Η ρύθμιση της ιδιότητας Filter δεν επηρεάζει την ιδιότητα Filter της ADO.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Filter για να αποθηκεύσετε ένα φίλτρο και να το εφαρμόσετε αργότερα. Τα φίλτρα αποθηκεύονται μαζί με τα αντικείμενα στα οποία δημιουργούνται. Κατά το άνοιγμα του αντικειμένου, φορτώνονται αλλά δεν εφαρμόζονται αυτόματα.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο αντικείμενο, το αντικείμενο αυτό κληρονομεί τις ιδιότητες RecordSource , Filter, OrderBy , και OrderByOn του πίνακα ή του ερωτήματος από το οποίο δημιουργήθηκε.

Για να εφαρμόσετε ένα αποθηκευμένο φίλτρο σε μια φόρμα, ένα ερώτημα ή έναν πίνακα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή φίλτρου στην περιοχή Ταξινόμηση & Φίλτρο στην καρτέλα Δεδομένα , ή να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα VBA για να ρυθμίσετε την ιδιότητα FilterOn στην τιμή True. Για τις εκθέσεις, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα φίλτρο, ρυθμίζοντας την ιδιότητα FilterOn στην επιλογήYes στο φύλλο ιδιοτήτων της έκθεσης.

Το κουμπί Εναλλαγή φίλτρου υποδεικνύει την κατάσταση των ιδιοτήτων Filter και FilterOn. Το κουμπί παραμένει απενεργοποιημένο μέχρι να εφαρμοστεί κάποιο φίλτρο. Αν εφαρμοστεί ένα υπάρχον φίλτρο, το κουμπίΕναλλαγή φίλτρου εμφανίζεται πατημένο.

Για να εφαρμόζεται ένα φίλτρο αυτόματα κατά το άνοιγμα μιας φόρμας, ορίστε στη ρύθμιση ιδιότητας του συμβάντος OnOpen της φόρμας είτε μια μακροεντολή που χρησιμοποιεί την ενέργεια Εφαρμογή φίλτρου είτε μια διαδικασία συμβάντος που χρησιμοποιεί τη μέθοδο ApplyFilter του αντικειμένου DoCmd.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα φίλτρο κάνοντας κλικ στο πατημένο κουμπί Εναλλαγή φίλτρου, κάνοντας δεξιό κλικ στο φιλτραρισμένο πεδίο και επιλέγοντας Κατάργηση φίλτρου από.., ή χρησιμοποιώντας τον κώδικα VBA για να ρυθμίσετε την ιδιότητα FilterOn στην τιμή False.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×