Ιδιότητα Enabled

Ισχύει για

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο FormatCondition

Αντικείμενο Page

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο ObjectFrame

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Enabled για να ορίσετε ή να επαναφέρετε την κατάσταση της μορφοποίησης υπό όρους στο αντικείμενο FormatCondition. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean (Δυαδική τιμή).

έκφραση.Boolean

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ρύθμιση της ιδιότητας Boolean είναι μια τιμή που υποδηλώνει εάν η μορφοποίηση υπό όρους έχει ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί. Η τιμή True ενεργοποιεί τη μορφοποίηση υπό όρους. Η τιμή False απενεργοποιεί τη μορφοποίηση υπό όρους. Η προεπιλογή είναι η τιμή True.

Η ιδιότητα Boolean είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Όταν η ιδιότητα Boolean έχει οριστεί στην τιμή True, η μορφοποίηση υπό όρους μπορεί να εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση υπό όρους. Το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση υπό όρους εμφανίζεται κάνοντας κλικ στην επιλογή Υπό όρους στην περιοχήΓραμματοσειρά της καρτέλας Σχεδίαση (σε προβολή σχεδίασης) ή της καρτέλας Μορφοποίηση (σε προβολή διάταξης).

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×