Ιδιότητα EmailSubject

Ισχύει για

Αντικείμενο Hyperlink

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα EmailSubject για να καθορίσετε ή να αποφασίσετε να επιστρέψετε τη γραμμή θέματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας υπερ-σύνδεσης σε ένα αντικείμενο, έγγραφο, ιστοσελίδα ή άλλο προορισμό για ένα κουμπί εντολής, στοιχείο ελέγχου εικόνας, ή στοιχείο ελέγχου ετικέτα. Ανάγνωση/εγγραφή String (Συμβολοσειρά).

έκφραση.EmailSubject

έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα EmailSubject είναι μια παράσταση συμβολοσειράς που αναπαριστά τη γραμμή θέματος ενός αρχείου (διεθνείς κανόνες ονοματοθεσίας (UNC)) ή ιστοσελίδας (Ενιαίο προσδιοριστικό πόρου (URL)).

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα EmailSubject χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης για να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα κάνοντας κλικ στο κουμπί Δόμηση στα δεξιά του πλαισίου ιδιότητας στοφύλλο ιδιοτήτων.

Σημείωση: Όταν δημιουργείτε μια υπερ-σύνδεση με χρήση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, η Microsoft Office Access 2007 ρυθμίζει αυτόματα την ιδιότητα EmailSubject στη θέση που καθορίζεται στο πλαίσιο Θέμα της καρτέλας Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν μετακινείτε το δρομέα επάνω από ένα κουμπί εντολής, στοιχείο ελέγχου εικόνας ή στοιχείο ελέγχου ετικέτας η ιδιότητα HyperlinkAddress των οποίων έχει ήδη οριστεί, ο δρομέας μετατρέπεται σε ένα χέρι που δείχνει προς τα επάνω. Κάνοντας κλικ στο στοιχείο ελέγχου εμφανίζεται το αντικείμενο ή η ιστοσελίδα που καθορίζεται από τη σύνδεση.

Για να ανοίξετε αντικείμενα στην τρέχουσα βάση δεδομένων, θα πρέπει να αφήσετε κενή την ιδιότητα HyperlinkAddress και να καθορίσετε τον τύπο αντικειμένου και το όνομα αντικειμένου που θέλετε να ανοίξετε στην ιδιότητα HyperlinkSubAddress χρησιμοποιώντας τη σύνταξη "objecttype objectname". Αν θέλετε να ανοίξετε ένα αντικείμενο που περιέχεται σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access, πληκτρολογήστε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων και το όνομα του αρχείου στην ιδιότητα HyperlinkAddress και καθορίστε το αντικείμενο βάσης δεδομένων που θα ανοίξετε με χρήση της ιδιότητας HyperlinkSubAddress.

Η ιδιότητα HyperlinkAddress μπορεί να περιέχει μια απόλυτη ή μια σχετική διαδρομή σε ένα έγγραφο προορισμού. Η απόλυτη διεύθυνση είναι μια απόλυτα έγκυρη διεύθυνση URL ή διαδρομή UNC ενός εγγράφου. Μια σχετική διαδρομή είναι μια διαδρομή που σχετίζεται με τη βασική διαδρομή η οποία καθορίζεται στη ρύθμιση Βάση υπερ-σύνδεσης στο παράθυρο διαλόγου ΙδιότητεςΌνομα βάσης δεδομένων (που είναι διαθέσιμο κάνοντας κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάνοντας κλικ στην εντολή Διαχείριση βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ιδιότητες βάσης δεδομένων) ή στη διαδρομή της τρέχουσας βάσης δεδομένων. Αν η Access δεν μπορεί να επιλύσει τη ρύθμιση της ιδιότητας HyperlinkAddress με μια έγκυρη διαδρομή URL ή UNC, θεωρεί ότι έχετε καθορίσει μια διαδρομή σχετική με τη βασική διαδρομή που περιέχεται στη ρύθμιση Βάση υπερ-σύνδεσης ή στη διαδρομή της τρέχουσας βάσης δεδομένων.

Σημείωση: Όταν ακολουθείτε μια υπερ-σύνδεση προς κάποιο άλλο αντικείμενο βάσης δεδομένων της Access, ισχύουν οι ιδιότητες Εκκίνησης της βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν στη βάση δεδομένων προορισμού έχει οριστεί μια φόρμα Εμφάνιση, αυτή η φόρμα εμφανίζεται όταν ανοίγει η βάση δεδομένων.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×