Ιδιότητα Default

Ισχύει για

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο CustomControl

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Default για να καθορίσετε αν ένα κουμπί εντολής είναι το προεπιλεγμένο κουμπί μιας φόρμα. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean.

έκφραση.Default

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα Default χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

Το κουμπί εντολής είναι το προεπιλεγμένο κουμπί.

Όχι

False

(Προεπιλογή) Το κουμπί εντολής δεν είναι το προεπιλεγμένο κουμπί.

Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του κουμπιού εντολής, μια μακροεντολή ή έναν κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Όταν η τιμή της ιδιότητας Default του κουμπιού εντολής οριστεί σε Ναι και το παράθυρο "Φόρμα" είναι ενεργό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το κουμπί εντολής πιέζοντας το πλήκτρο ENTER (όταν η εστίαση δεν βρίσκεται σε κανένα άλλο κουμπί εντολής) καθώς και κάνοντας κλικ στο κουμπί εντολής.

Μόνο ένα κουμπί εντολής μπορεί να είναι η προεπιλογή σε μια φόρμα. Όταν η ιδιότητα Default έχει ρυθμιστεί στην τιμή Ναι για ένα κουμπί εντολής, ρυθμίζεται αυτόματα στην τιμή Όχι για όλα τα υπόλοιπα κουμπιά εντολής της φόρμας.

tip

Για μια φόρμα που υποστηρίζει μη αναστρέψιμες λειτουργίες, όπως διαγραφές, μια καλή ιδέα είναι να ορίσετε το κουμπί Cancel ως προεπιλεγμένο κουμπί εντολής. Για να το κάνετε, ρυθμίστε και τις δύο ιδιότητες Cancel και Default στην τιμή Ναι.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×