Ιδιότητα DataEntry

Ισχύει για

Form Object

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα DataEntry για να καθορίσετε αν μια συνδεδεμένη φόρμα ανοίγει για να επιτρέψει μόνο την καταχώρηση δεδομένων. Η ιδιότητα Data Entry δεν προσδιορίζει αν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης άλλων εγγραφών. Προσδιορίζει μόνο αν θα εμφανίζονται οι υπάρχουσες εγγραφές. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean.

έκφραση.DataEntry

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα DataEntry χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

Η φόρμα ανοίγει εμφανίζοντας μόνο μια κενή εγγραφή.

Όχι

False

(Προεπιλογή) Η φόρμα ανοίγει εμφανίζοντας τις τρέχουσες εγγραφές.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα DataEntry χρησιμοποιώντας ένα φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας, μια μακροεντολή ή έναν κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Η ρύθμιση αυτής της ιδιότητας είναι δυνατή σε οποιαδήποτε προβολή.

Η ιδιότητα DataEntry έχει επίδραση μόνο όταν η τιμή της ιδιότητας AllowAdditions έχει οριστεί σε Ναι.

Σημείωση: Όταν έχει οριστεί το όρισμα "Κατάσταση δεδομένων" της ενέργειας OpenForm, η Microsoft Office Access 2007 θα αντικαταστήσει έναν αριθμό ρυθμίσεων ιδιότητας της φόρμας. Εάν η τιμή του ορίσματος "Κατάσταση δεδομένων" της ενέργειας OpenForm έχει οριστεί σε Επεξεργασία, η Access θα ανοίξει τη φόρμα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις ιδιότητας:

  • AllowEdits — Ναι

  • AllowDeletions — Ναι

  • AllowAdditions — Ναι

  • DataEntry — Όχι

Για να αποτρέψετε την αντικατάσταση οποιασδήποτε από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ιδιοτήτων από την ενέργεια OpenForm, παραλείψτε τη ρύθμιση ορίσματος "Κατάσταση δεδομένων" έτσι ώστε η Access να χρησιμοποιήσει τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων που καθορίζονται από τη φόρμα.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×