Ιδιότητα DataChange

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Επιστρέφει ή ορίζει μια Συμβολοσειρά που υποδεικνύει την μακροεντολή, τη διαδικασία συμβάντος ή τη συνάρτηση που ορίζεται από το χρήστη, η οποία εκτελείται όταν παρουσιαστεί το συμβάν DataChange. Ανάγνωση/εγγραφή.

έκφραση.DataChange

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Οι έγκυρες τιμές για αυτήν την ιδιότητα είναι "macroname" όπου macroname είναι το όνομα της μακροεντολής "[Event Procedure]", η οποία υποδεικνύει τη διαδικασία συμβάντος που σχετίζεται με το συμβάν DataChange για το καθορισμένο αντικείμενο ή "=functionname()" όπου functionname είναι το όνομα της συνάρτησης που ορίζεται από το χρήστη.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα καθορίζει ότι όταν θα παρουσιαστεί το συμβάν DataChange στην πρώτη φόρμα του τρέχοντος έργου, πρέπει να εκτελεστεί η σχετική διαδικασία συμβάντος.

Forms(0).DataChange = "[Event Procedure]"
Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×