Ιδιότητα Cycle

Ισχύει για

Αντικείμενο Form

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Cycle για να καθορίσετε τι θα συμβεί όταν πιέσετε το πλήκτρο TAB και η εστίαση βρίσκεται στο τελευταίο στοιχείο ελέγχου μιας συνδεδεμένης φόρμας. Ανάγνωση/εγγραφή Byte.

έκφραση.Cycle

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Σχόλια

Η ιδιότητα Cycle χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Visual Basic

Περιγραφή

Όλες οι εγγραφές

0

(Προεπιλογή) Εάν πιέσετε το πλήκτρο TAB από το τελευταίο στοιχείο ελέγχου μιας φόρμας, η εστίαση μετακινείται στο πρώτο στοιχείο ελέγχου της σειρά tab της επόμενης εγγραφής.

Τρέχουσα εγγραφή

1

Εάν πιέσετε το πλήκτρο TAB από το τελευταίο στοιχείο ελέγχου μιας έκθεσης, η εστίαση μετακινείται στο πρώτο στοιχείο ελέγχου της σειράς tab της ίδιας εγγραφής.

Τρέχουσα σελίδα

2

Εάν πιέσετε το πλήκτρο TAB από το τελευταίο στοιχείο ελέγχου μιας σελίδας, η εστίαση μετακινείται πίσω στο πρώτο στοιχείο ελέγχου της σειράς tab της σελίδας.


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Cycle χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας, μια μακροεντολή ή έναν κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα Cycle σε οποιαδήποτε προβολή.

Όταν πιέσετε το πλήκτρο TAB μιας φόρμας, η εστίαση μετακινείται μέσω των στοιχείων ελέγχου της φόρμας, ανάλογα με τη θέση του κάθε στοιχείου ελέγχου στη σειρά tab.

Μπορείτε να ορίσετε την τιμή της ιδιότητας Cycle σε Όλες οι εγγραφές, σε φόρμες που έχουν σχεδιαστεί για καταχώρηση δεδομένων. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να μετακινεί μια νέα εγγραφή πιέζοντας το πλήκτρο TAB.

Σημείωση: Η ιδιότητα Cycle ελέγχει μόνο τη συμπεριφορά του πλήκτρου TAB στη φόρμα όπου έχει οριστεί. Εάν κάποιο δευτερεύον στοιχείο ελέγχου βρίσκεται στη σειρά tab, μόλις η εστίαση μετακινηθει επάνω του, η ρύθμιση ιδιότητας Cycle της δευτερεύουσας φόρμας καθορίζει τι θα συμβεί όταν πιέσετε το πλήκτρο TAB.

Για να μετακινήσετε την εστίαση έξω από ένα δευτερεύον στοιχείο ελέγχου, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+TAB.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×