Ιδιότητα BoundColumn

Ισχύει για

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο ListBox

Όταν κάνετε μια επιλογή από ένα πλαίσιο λίστας ή από ένα σύνθετο πλαίσιο, η ιδιότητα BoundColumn ενημερώνει την Microsoft Office Access 2007 για τις τιμές της στήλη που πρέπει να χρησιμοποιήσει ως τιμή του στοιχείο ελέγχου. Στην περίπτωση που το στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου με ένα πεδίο, η τιμή της στήλης που καθορίζεται από την ιδιότητα BoundColumn αποθηκεύεται στο πεδίο που ονάζεται στην ιδιότητα ControlSource. Ανάγνωση/εγγραφή Long.

έκφραση.BoundColumn

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Ορισμός

Η ιδιότητα BoundColumn χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Περιγραφή

0

Η τιμή της ιδιότητας ListIndex η οποία, σε αντίθεση με την τιμή της στήλης, αποθηκεύεται στην τρέχουσα εγγραφή. Η τιμή της ιδιότητας ListIndex της πρώτης γραμμής είναι 0, της δεύτερης γραμμής είναι 1 κλπ. Η Access ορίζει την ιδιότητα ListIndex όταν ένα στοιχείο έχει επιλεγεί από ένα πλαίσιο λίστας ή από το τμήμα πλαισίου λίστας ενός σύνθετου πλαισίου. Ο ορισμός της τιμής της ιδιότητας BoundColumn σε 0 και η χρήση της τιμής της ιδιότητας ListIndex του στοιχείου ελέγχου ενδέχεται να είναι χρήσιμη όταν, για παράδειγμα, ενδιαφέρεστε μόνο για την αποθήκευση μιας σειράς αριθμών.

1 ή μεγαλύτερος αριθμός

(Η προεπιλογή είναι 1) Η τιμή της καθορισμένης στήλης γίνεται τιμή του στοιχείου ελέγχου. Όταν το στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο, τότε αυτή τη ρύθμιση αποθηκεύεται σε αυτό το πεδίο της τρέχουσας εγγραφής. Η ιδιότητα BoundColumn δεν μπορεί να λάβει τιμή μεγαλύτερη από την τιμή της ιδιότητας ColumnCount.


Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα BoundColumn χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή ή έναν κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Για πεδία πινάκων, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα από την καρτέλα Αναζήτηση της ενότητας Ιδιότητες πεδίου της προβολή σχεδίασης, για πεδία των οποίων η ιδιότητα DisplayControl έχει οριστεί σε Σύνθετο πλαίσιο ή Πλαίσιο λίστας.

tip

Η Access ορίζει αυτόματα την ιδιότητα BoundColumn όταν επιλέξετε τον "Οδηγό αναζήτησης" ως τύπο δεδομένων για ένα πεδίο του πίνακα σε "Προβολή σχεδίασης".

Σε κώδικα Visual Basic for Applications (VBA), ορίστε την τιμή της ιδιότητας BoundColumn, χρησιμοποιώντας έναν αριθμό ή μια αριθμητική παράσταση, ίση με μια τιμή που ξεκινά από το 0 και φθάνει έως την τιμή της ιδιότητας ColumnCount.

Σχόλια

Η αριστερότερη ορατή στήλη ενός σύνθετου πλαισίου (η πρώτη από αριστερά στήλη, για την οποία η τιμή της ιδιότητας ColumnWidths του σύνθετου πλαισίου δεν είναι 0) περιέχει τα δεδομένα που εμφανίζονται στο τμήμα πλαισίου κειμένου του σύνθετου πλαισίου σε προβολή φόρμας ή σε μια αναφορά. Η ιδιότητα BoundColumn προσδιορίζει τη στήλη της οποίας η τιμή στο πλαίσιο κειμένου ή στη λίστα σύνθετου πλαισίου θα αποθηκευτεί όταν κάνετε μια επιλογή. Αυτό σας επιτρέπει να εμφανίσετε διαφορετικά δεδομένα αντί να τα αποθηκεύσετε ως τιμή του στοιχείου ελέγχου.

Σημείωση: Στην περίπτωση που η συνδεδεμένη στήλη δεν είναι ίδια με την αριστερότερη ορατή στήλη του στοιχείου ελέγχου (ή εάν ορίσετε την τιμή της ιδιότητας BoundColumn σε 0), η τιμή της ιδιότητας LimitToList ορίζεται σε Ναι.

Η Access χρησιμοποιεί αριθμούς που βασίζονται στο μηδέν για την αναφορά σε στήλες της ιδιότητας Column. Δηλαδή, η πρώτη στήλη αναφέρεται μέσω της έκφρασης Column(0), η δεύτερη στήλη αναφέρεται μέσω της έκφρασης Column(1), κλπ. Ωστόσο, η ιδιότητα BoundColumn χρησιμοποιεί αριθμούς με βάση το 1 για να αναφερθεί σε στήλες. Αυτό σημαίνει ότι εάν η τιμή της ιδιότητας BoundColumn οριστεί σε 1, θα μπορούσατε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τιμή που είναι αποθηκευμένη σε αυτήν τη στήλη, χρησιμοποιώντας την έκφραση Column(0).

Εάν η τιμή της ιδιότητας AutoExpand έχει οριστεί σε Ναι, η Access συμπληρώνει αυτόματα, κατά την πληκτρολόγηση, μια τιμή στο τμήμα πλαισίου κειμένου του σύνθετου πλαισίου, η οποία ταιριάζει με μια τιμή της λίστας του σύνθετου πλαισίου.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×