Ιδιότητα AutoTab

Ισχύει για

Αντικείμενο TextBox

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AutoTab για να καθορίσετε αν θα εμφανίζεται ένας αυτόματος στηλοθέτης κατά την εισαγωγή του τελευταίου χαρακτήρα που επιτρέπεται από τη μάσκα εισαγωγής ενός στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου. Ο αυτόματος στηλοθέτης μετακινεί την εστίαση στο επόμενο στοιχείο ελέγχου της σειρά tab της φόρμας. Ανάγνωση/εγγραφή Boolean.

έκφραση.AutoTab

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Ορισμός

Η ιδιότητα AutoTab χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

True

Δημιουργεί ένα στηλοθέτη μετά την εισαγωγή του τελευταίου χαρακτήρα που επιτρέπεται σε ένα πλαίσιο κειμένου.

Όχι

False

(Προεπιλογή) Δεν δημιουργεί στηλοθέτη μετά την εισαγωγή του τελευταίου χαρακτήρα που επιτρέπεται σε ένα πλαίσιο κειμένου.


Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας ένα φύλλο ιδιοτήτων φόρμας, μια μακροεντολή ή έναν κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή για αυτήν την ιδιότητα, χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου αυτής της φόρμας ή την ιδιότητα DefaultControl σε κώδικα VBA.

Η ιδιότητα AutoTab επηρεάζει τη συμπεριφορά του στηλοθέτη τόσο σε προβολή φόρμας όσο και σε προβολή φύλλου δεδομένων.

Σχόλια

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μάσκα εισαγωγής για ένα στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα InputMask.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια μάσκα εισαγωγής για ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου, το οποίο είναι δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο, ορίζοντας την ιδιότητα InputMask για το πεδίο του πίνακα ή του ερωτήματος βάσης της φόρμας. Στην περίπτωση που το πεδίο έχει μεταφερθεί σε μια φόρμα από τη λίστα πεδίων, η μάσκα εισαγωγής του πεδίου μεταβιβάζεται στο στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου.

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AutoTab στην περίπτωση που έχετε ένα πλαίσιο κειμένου μιας φόρμας, στο οποίο καταχωρείτε συχνά το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων για κάθε εγγραφή. Μετά την εισαγωγή του μέγιστου αριθμού χαρακτήρων, η εστίαση μετακινείται αυτόματα στο επόμενο στοιχείο ελέγχου της σειράς tab. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα για ένα πεδίο CategoryType, το οποίο πρέπει πάντοτε να έχει μήκος ίσο με πέντε χαρακτήρες.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×