Ιδιότητα AllowFullMenus

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowFullMenus για να καθορίσετε αν τα πλήρως ενσωματωμένα μενού της Microsoft Office Access 2007 θα είναι διαθέσιμα κατά το άνοιγμα της βάσης δεδομένων εφαρμογής. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowFullMenus για να απενεργοποιήσετε στοιχεία μενού, τα οποία δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να τροποποιούν δομές πίνακας, φόρμα, ερώτημα ή αναφορά.

Ορισμός

Η ιδιότητα AllowFullMenus χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Περιγραφή

True (–1)

Να εμφανίζονται τα πλήρως ενσωματωμένα μενού κατά την εκκίνηση.

False (0)

Να μην εμφανίζονται τα πλήρως ενσωματωμένα μενού κατά την εκκίνηση.


Ο πιο εύκολος τρόπος για να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα είναι να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Πλήρη μενού της καρτέλας Εκκίνηση του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις εφαρμογής, που είναι διαθέσιμη όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Επιλογές της Access του μενού Αρχείο. Μπορείτε επίσης να ορίσετε αυτήν την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Για να ορίσετε την ιδιότητα AllowFullMenus χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τον κώδικα VBA (Visual Basic for Applications), πρέπει πρώτα να ορίσετε την ιδιότητα στο παράθυρο διαλόγου Εκκίνηση μία φορά ή να δημιουργήσετε την ιδιότητα με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Σε μια βάση δεδομένων (.mdb ή .accdb), μπορείτε να την προσθέσετε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CreateProperty και να την προσαρτήσετε στη συλλογή Ιδιότητες του αντικειμένου Βάση δεδομένων.

  • Σε ένα έργο της Microsoft Access (.adp), μπορείτε να την προσθέσετε στη συλλογή AccessObjectProperties του αντικειμένου CurrentProject, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Προσθήκη.

Σχόλια

Εάν ορίσετε την τιμη αυτής της ιδιότητας σε False, ένα προκαθορισμένο σύνολο πλήρως ενσωματωμένων μενού εμφανίζεται στη βάση δεδομένων σας. Αυτό το σύνολο μενού δεν περιλαμβάνει μενού και εντολές που δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα αλλαγής της σχεδίασης των αντικειμένων βάσης δεδομένων.

Εάν ρυθμίσετε την τιμή αυτής της ιδιότητας σε False, θα ενεργοποιηθούν επίσης τα κουμπιά γραμμής εργαλείων, τα οποία αντιστοιχούν στα απενεργοποιημένα στοιχεία μενού. Ωστόσο, τα μενού συντόμευσης δεν επηρεάζονται (εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα αλλαγής ορισμένων δυνατοτήτων σχεδίασης, χρησιμοποιώντας τις εντολές μενού συντόμευσης). Στην περίπτωση που δεν θέλετε να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στις εντολές των μενού συντόμευσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή της ιδιότητας AllowShortcutMenus σε False.

Αυτή η ρύθμιση ιδιότητας δεν εφαρμόζεται μέχρι την επόμενη φορά που θα ανοίξει η βάση δεδομένων.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×