Ιδιότητα AllowBuiltInToolbars

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowBuiltInToolbars για να καθορίσετε αν ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει ενσωματωμένη γραμμή εργαλείων της Microsoft Office Access 2007. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα AllowBuiltInToolbars για να εμποδίσετε ένα χρήστη να προβάλει μια ενσωματωμένη γραμμή εργαλείων της Access μέσα σε μια εφαρμογή βάσης δεδομένων.

Ορισμός

Η ιδιότητα AllowBuiltInToolbars χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Ορισμός

Περιγραφή

True (–1)

Δυνατότητα εμφάνισης ενσωματωμένων γραμμών εργαλείων.

False (0)

Χωρίς δυνατότητα εμφάνισης ενσωματωμένων γραμμών εργαλείων.


Ο πιο εύκολος τρόπος να ορίσετε αυτή την ιδιότητα είναι να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ενσωματωμένες γραμμές εργαλείων της καρτέλας Εκκίνηση στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εφαρμογής, που είναι διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάνοντας κλικ στην εντολή Επιλογές της Access. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε αυτή την ιδιότητα χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).

Για να ορίσετε την ιδιότητα AllowBuiltInToolbars χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τον κώδικα VBA (Visual Basic for Applications), πρέπει πρώτα να ορίσετε την ιδιότητα στο παράθυρο διαλόγου Εκκίνηση μία φορά ή να δημιουργήσετε την ιδιότητα με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Σε μια βάση δεδομένων (.mdb ή .accdb), μπορείτε να την προσθέσετε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CreateProperty και να την προσαρτήσετε στη συλλογή Ιδιότητες του αντικειμένου Βάση δεδομένων.

  • Σε ένα έργο της Microsoft Access (.adp), μπορείτε να την προσθέσετε στη συλλογή AccessObjectProperties του αντικειμένου CurrentProject, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Προσθήκη.

Σχόλια

Ο χρήστες έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί ενσωματωμένες γραμμές εργαλείων μόνο όταν η ιδιότητα AllowToolbarChanges έχει οριστεί σε True και η ιδιότητα AllowBuiltInToolbars έχει οριστεί σε True.

Στην περίπτωση που η ιδιότητα AllowBuiltInToolbars έχει οριστεί σε False, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια ShowToolbar για να εμφανίσετε μια ενσωματωμένη γραμμή εργαλείων.

Αυτή η ρύθμιση ιδιότητας δεν εφαρμόζεται μέχρι την επόμενη φορά που θα ανοίξει η βάση δεδομένων.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×