Ιδιότητα Address

Ισχύει για

Αντικείμενο υπερ-σύνδεσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Address για να καθορίσετε ή να προσδιορίσετε τη διαδρομή για ένα αντικείμενο, έγγραφο, ιστοσελίδα ή άλλον προορισμό ενός αντικειμένου Υπερ-σύνδεσης, το οποίο σχετίζεται με ένα κουμπί εντολής, ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας ή ένα στοχείο ελέγχου ετικέτα. Συμβολοσειρά ανάγνωση/εγγραφή.

έκφραση.Address

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Ορισμός

Η ιδιότητα Address είναι μια παράσταση συμβολοσειράς που αντιπροσωπεύει τη διαδρομή της ιδιότητας HyperlinkAddress σε ένα αρχείο (διεθνείς κανόνες ονοματοθεσίας (UNC)) ή σε μια ιστοσελίδα (Ενιαίο προσδιοριστικό πόρου (URL)).

Η ιδιότητα Address είναι διαθέσιμη μόνο με τη χρήση του κώδικα Visual Basic for Applications (VBA). Όταν ορίσετε την ιδιότητα Address, καθορίζετε αυτόματα την ιδιότητα HyperlinkAddress για το στοιχείο ελέγχου που σχετίζεται με αυτήν την υπερ-σύνδεση.

Σχόλια

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις υπερ-σύνδεσης και τη μορφή τους, ανατρέξτε στα θέματα των ιδιοτήτων HyperlinkAddress και HyperlinkSubAddress.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×