Ιδιότητα ActiveForm

Ισχύει για

Αντικείμενο οθόνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ActiveForm σε συνδυασμό με το αντικείμενο Οθόνη, για τον προσδιορισμό ή την παραπομπή στη φόρμα που έχει την εστίαση. Το αντικείμενο Form είναι μόνο για ανάγνωση.

έκφραση.ActiveForm

Έκφραση Απαιτείται. Μια έκφραση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Ορισμός

Αυτή η ρύθμιση ιδιότητας περιέχει μια παραπομπή στο αντικείμενο φόρμα, στο οποίο υπάρχει η εστίαση κατά το χρόνος εκτέλεσης.

Η ιδιότητα αυτή γίνεται διαθέσιμη χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή ή τον κώδικα Visual Basic for Applications (VBA) και είναι μόνο για ανάγνωση σε όλες τις προβολές.

Σχόλια

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα ActiveForm για να κάνετε παραπομπή σε μια ενεργή φόρμα μαζί με μια από τις ιδιότητες ή τις μεθόδους της. Το ακόλουθο παράδειγμα εμφανίζει τη ρύθμιση ιδιότητας Name της ενεργής φόρμας.

Dim frmCurrentForm As Form
Set frmCurrentForm = Screen.ActiveForm
MsgBox "Current form is " & frmCurrentForm.Name

Στην περίπτωση που η εστίαση βρίσκεται σε μια δευτερεύουσα φόρμα, η ιδιότηταActiveForm παραπέμπει στην κύρια φόρμα. Στην περίπτωση που η εστίαση δεν βρίσκεται σε φόρμα ή δευτερεύουσα φόρμα όταν χρησιμοποιείτε την ιδιότητα ActiveForm, παρουσιάζεται σφάλμα.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×