Η βάση δεδομένων του Business Contact Manager δεν είναι διαθέσιμη

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε το Business Contact Manager for Outlook και προσπαθείτε να συνδεθείτε στη βάση δεδομένων σας, μπορεί να δείτε τα ακόλουθα μηνύματα:

Η βάση δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη

Αιτία

Υπάρχουν διάφορες πιθανές αιτίες. Για να δείτε τις πιθανές λύσεις, κάντε κλικ στη κατάλληλη επικεφαλίδα.

Αντιμετώπιση

 • Η βάση δεδομένων λείπει

  1. Δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων.

   Πώς;

   1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση αρχείων δεδομένων.

   2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχεία δεδομένων.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

   4. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο αρχείο δεδομένων του Outlook, στην περιοχή Τύποι αποθήκευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων Business Contact Manager.

   5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   6. Στον Οδηγό έναρξης, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων.

   7. Στο πλαίσιο Όνομα υπολογιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή όπου θα βρίσκεται η νέα βάση δεδομένων και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.

   8. Στο πλαίσιο Όνομα βάσης δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα βάση δεδομένων και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  2. Κάντε επαναφορά της προηγούμενης βάσης δεδομένων σας πάνω στη νέα.

   Πώς;

   1. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογήΕργαλεία βάσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση βάσης δεδομένων

   2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση βάσης δεδομένων, στην καρτέλα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας/Επαναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά βάσης δεδομένων.

   3. Στο παράθυρο διαλόγου Επαναφορά βάσης δεδομένων, στο πλαίσιο Επιλέξτε το αρχείο δεδομένων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η επαναφορά, πληκτρολογήστε τη θέση και το όνομα του αντιγράφου ασφαλείας ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να το εντοπίσετε. Εάν τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας βρίσκονται σε αφαιρούμενο δίσκο, τοποθετήστε το δίσκο.

    Σημείωση: Εάν τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας βρίσκονται σε περισσότερους από έναν δίσκους ή CD, τοποθετήστε τον τελευταίο δίσκο ή CD πρώτα γιατί αυτός περιέχει τις εντολές σχετικά με τα αρχεία των οποίων θα γίνει επαναφορά.

   4. Εάν τα αρχεία σας προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί OK

 • Η βάση δεδομένων είναι κατεστραμμένη

  1. Δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων.

   Πώς;

   1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση αρχείων δεδομένων.

   2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχεία δεδομένων.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

   4. Στο παράθυρο διαλόγου Νέο αρχείο δεδομένων του Outlook, στην περιοχή Τύποι αποθήκευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων Business Contact Manager.

   5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   6. Στον Οδηγό έναρξης, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων.

   7. Στο πλαίσιο Όνομα υπολογιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή όπου θα βρίσκεται η νέα βάση δεδομένων και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση.

   8. Στο πλαίσιο Όνομα βάσης δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα βάση δεδομένων και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  2. Διαγράψτε την υπάρχουσα βάση δεδομένων και επαναφέρετε την αρχική από τα αρχεία αντιγράφου ασφαλείας

   Πώς;

   1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση αρχείων δεδομένων.

   2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχεία δεδομένων.

   3. Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

   4. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογήΕργαλεία βάσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση βάσης δεδομένων

   5. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση βάσης δεδομένων, στην καρτέλα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας/Επαναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά βάσης δεδομένων.

   6. Στο παράθυρο διαλόγου Επαναφορά βάσης δεδομένων, στο πλαίσιο Επιλέξτε το αρχείο δεδομένων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η επαναφορά, πληκτρολογήστε τη θέση και το όνομα του αντιγράφου ασφαλείας ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να το εντοπίσετε. Εάν τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας βρίσκονται σε αφαιρούμενο δίσκο, τοποθετήστε το δίσκο.

    Σημείωση: Εάν τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας βρίσκονται σε περισσότερους από έναν δίσκους ή CD, τοποθετήστε τον τελευταίο δίσκο ή CD πρώτα γιατί αυτός περιέχει τις εντολές σχετικά με τα αρχεία των οποίων θα γίνει επαναφορά.

   7. Εάν τα αρχεία σας προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί OK

 • Η κοινόχρηστη βάση δεδομένων είτε βρίσκεται σε διαδικασία επαναφοράς, εισαγωγής νέων δεδομένων ή δεν είναι διαθέσιμη

  Περιμένετε δυο έως πέντε λεπτά και προσπαθήστε πάλι. Εάν συνεχίσετε να παίρνετε το μήνυμα, προσπαθήστε να επαναφέρετε το αρχείο δεδομένων από το αντίγραφο ασφαλείας.

  Πώς;

  1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Επαγγελματική βάση δεδομένων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

  2. Στο πλαίσιο Επιλέξτε το αρχείο δεδομένων από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η επαναφορά, πληκτρολογήστε τη θέση και το όνομα του αντιγράφου ασφαλείας ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να το εντοπίσετε. Εάν τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας βρίσκονται σε αφαιρούμενο δίσκο, τοποθετήστε το δίσκο.

   Σημείωση: Εάν τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας βρίσκονται σε περισσότερους από έναν δίσκους ή CD, τοποθετήστε τον τελευταίο δίσκο ή CD πρώτα γιατί αυτός περιέχει τις εντολές σχετικά με τα αρχεία των οποίων θα γίνει επαναφορά.

  3. Εάν τα αρχεία σας προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί OK

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού επαναφοράς βάσης δεδομένων.

   Για βοήθεια σε οποιαδήποτε σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια της σελίδας.

 • Η βάση δεδομένων δεν είναι έγκυρη βάση δεδομένων του Business Contact Manager

  Πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων και να τη συσχετίσετε με το υπάρχον προφίλ σας.

  1. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα προφίλ στο Outlook, επιλέξτε το κατάλληλο προφίλ όταν ανοίγετε το Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ, δείτε το θέμα Προεπισκόπηση των προφίλ αλληλογραφίας του Outlook.

  2. Από το Business Contact Manager, στην περιοχή Δημιουργία ή επιλογή βάσης δεδομένων του Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας βάσης δεδομένων.

  3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα βάση δεδομένων του Business Contact Manager στο πλαίσιο Όνομα βάσης δεδομένων, και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

   Για βοήθεια κατά την εισαγωγή δεδομένων σε οποιαδήποτε σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια της σελίδας.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×